Ontslag bij faillissement van je werk, waar heb je recht op?

Gaat het bedrijf waarvoor je werkt failliet? Dat komt omdat ze de schuldeisers niet kunnen betalen. Schuldeisers zijn bijvoorbeeld: de bank, de belastingdienst en leveranciers. Als werknemers geen loon meer krijgen, zijn zij ook schuldeisers. Waar heb je recht op als je op straat staat door een faillissement?

Faillissement aangevraagd

Je werkgever of een schuldeiser moet een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Nadat het faillissement is aangevraagd, verklaart de rechter het bedrijf officieel failliet. Vanaf dan kan je werkgever niet meer bepalen wat er met het geld en de eigendommen (vermogen) van het bedrijf gebeurt. De rechtbank wijst een zogeheten curator aan (vaak een advocaat) die het beheer over het vermogen van het bedrijf overneemt. De curator kijkt of en hoe de schulden van het bedrijf afbetaald kunnen worden. Ook kan de curator de inboedel, zoals machines, computers of meubilair, (laten) verkopen en werknemers ontslaan.

Kom zo snel mogelijk in actie wanneer je werkgever je geen loon meer kan betalen

 1. Vraag advies bij het CNV, de ondernemingsraad of een bureau voor rechtshulp. Zorg ervoor dat je je rechten kent.
 2. Meld direct bij het UWV dat je werkgever de lonen niet betaalt
 3. Schrijf je werkgever een brief waarin staat hoeveel loon, vakantiegeld, vakantiedagen, ATV-dagen, reiskostenvergoedingen en andere declaraties je nog krijgt. Stuur deze brief ook naar de curator en naar de bewindvoerder als die er is. Stuur de brief het liefst aangetekend, zodat je zeker weet dat de brief is aangekomen. Bewaar altijd zelf een kopie van de brief.
 4. Ga op zoek naar nieuw werk. Ook wanneer je officieel nog niet bent ontslagen.

Ontslag bij faillissement

Wanneer de curator jouw contract opzegt, hoeft hij niet eerst toestemming van het UWV te hebben. De curator moet bij faillissement van de werkgever wel rekening houden met de opzegtermijn in je contract of de wettelijke opzegtermijn (maximaal 6 weken) bij faillissement.

Naar UWV bij faillissement

Wanneer de curator jouw achterstallige loon niet kan betalen, moet je je melden bij het UWV. Je mag dan de zogenoemde faillissementsuitkering (WW-uitkering wegens betalingsonmacht) aanvragen. Let op: je hebt geen recht op transitievergoeding als je ontslagen wordt vanwege faillissement.

Uitkering bij faillissement goedgekeurd

Als het UWV je aanvraag voor een uitkering goedkeurt, krijg je (een deel van) het geld waar je nog recht op hebt terug. Aan deze zaken moet je denken:

 • Loon
  Het UWV betaalt maximaal 13 weken achterstallig loon. Deze 13 weken lopen maximaal tot het moment dat de werkgever of curator je heeft verteld dat je ontslagen wordt. Als je ontslagen wordt, gaat de opzegtermijn van maximaal 6 weken in. Ook deze 6 weken krijg je vergoed (100 procent van het loon) van het UWV.
 • Vakantiedagen en vakantiegeld
  Het UWV betaalt het vakantiegeld voor maximaal een jaar vóór het einde van de opzegtermijn. Ook vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, worden vergoed over een periode van maximaal een jaar. Vakantiedagen die je nog hebt opgebouwd tijdens de opzegtermijn tellen ook mee.
 • Overig
  Al het geld waar je verder nog recht op hebt, moet de curator aan je betalen. Bij een faillissement is er niet altijd genoeg geld om alle schulden van het bedrijf af te betalen. De curator moet je op de hoogte houden van de toestand. Krijg je je geld nog? Wanneer krijg je je geld? Hoeveel geld krijg je? Soms kan het jaren duren voordat een faillissement helemaal is afgerond en je hier duidelijkheid over hebt.

Hulp nodig bij ontslag wegens faillissement?

Bij een faillissement komen heel veel regels en uitzonderingen kijken. Je moet goed opletten waar je recht op hebt. Heb je vragen over procedures of weet je niet waar je moet beginnen?

Neem contact met ons op

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen....

Deeltijd-WW

Een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in...

Niet eens met je ontslag? Dit zijn je rechten

Je wordt ontslagen. Misschien ben je het daar niet mee eens. Welke...

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen...

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je...

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan...

Ontslag vanwege onvoldoende functioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn...

Rekentool WW-uitkering

Als je je baan verliest, heb je vaak recht op een WW-uitkering....

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees...

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt...

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict