Sectorraad Voeding

Wat is de sectorraad voeding?

De sectorraad voeding bestaat uit leden van CNV Vakmensen. De leden van de sectorraad vertegenwoordigen hun collega’s die werken in de land- en tuinbouw, vlees en vis en voedingsindustrie. De sectorraad is een van de 9 (sector)raden van de vakbond en is vertegenwoordigd in de bondsraad. Dit is het hoogste democratische orgaan van de bond.

Sectorraad voeding

De sectorraad houdt enerzijds contact met de leden in de bedrijven en de branches die in de voedingssector werken. Die leden zijn georganiseerd in ledengroepen. Anderzijds vertegenwoordigt de sectorraad deze leden binnen CNV Vakmensen. De sectorraad vaardigt leden af naar de bondsraad.

De voedingssector onderscheidt globaal 3 branches:

1.Land- en tuinbouw

Enkele cao's zijn Glastuinbouw, Open Teelten, Hoveniers, Bos en Natuur, Loonwerk en Bedrijfsverzorging. In de land- en tuinbouw is CNV Vakmensen via de cao verbonden aan een sociaal fonds: Colland Arbeidsmarkt. Deze voorziet in regelingen rond opleiding en scholing.

2.Vlees en vis

Enkele cao's zijn Vleeswarenindustrie, Vleessector, Pluimvee, Slagers en Gemaksvoeding.

3.Voedingsindustrie

Cao’s zijn Zuivel, Kaaspakhuizen, Drankenindustrie, Zoetwarenindustrie, Bakkersbedrijf, Graan be- en verwerkende industrie. Enkele grote ondernemingscao's zijn: Unilever, Heineken, Douwe Egberts, Bavaria, Aviko.

Wat doet de sectorraad voeding?

De sectorraad bespreekt en maakt beleid rond actuele onderwerpen die in deze sector spelen, zoals:

 • Corona op de werkvloer.
 • De toekomst van werken in de voeding.
 • Gezond je pensioen halen.
 • Flexkrachten en arbeidsvoorwaarden.

Elk jaar stelt de sectorraad de arbeidsvoorwaardennota op. De bondsraad stelt de arbeidsvoorwaardennota vast als uitgangspunt voor de inzet van CNV Vakmensen om cao's in de sector aan te passen. Verder wordt tweejaarlijks een sectornota gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.

Wie zitten er in de sectorraad voeding?

De sectorraad voeding telt momenteel 11 leden, verdeeld over de drie branches. Een sectorraad binnen CNV Vakmensen heeft maximaal 25 leden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Koos Bosma (voorzitter) - voedingsindustrie
 • Nico Serfaes (plv voorzitter) - voedingsindustrie
 • Wim Wikkerink (secretaris) - voedingsindustrie
 • Giel van Leeuwen (plv secretaris) - land- en tuinbouw

Afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

 • Steven de Zwaan - voedingsindustrie
 • Germ Kort - voedingsindustrie
 • Peter van den Berg (plv) - voedingsindustrie
 • Kees Aangeenbrug - land- en tuinbouw

De sectorraad bestaat verder uit:

 • Natasja den Daas - voedingsindustrie
 • Jan Hoogland - land- en tuinbouw
 • Wiljan Lever - voedingsindustrie
 • Walter Satter - voedingsindustrie

Interesse om ook lid te worden van de sectorraad?

We zoeken nog leden uit diverse branches. Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van de sectorraad voeding, dan kun je contact opnemen met Jeroen Warnaar, sectorbestuurder voeding van CNV Vakmensen: j.warnaar@cnvvakmensen.nl

De sectorraad vindt het belangrijk om goed contact te houden met de achterban. Je kunt de sectorraad een rondleiding geven door jouw bedrijf. Als er mogelijkheid is tot vergaderen, dan plant de sectorraad graag een keer een vergadering in bij jouw bedrijf. Neem contact op als je wilt overleggen over de mogelijkheden of als je vragen hebt.

Sectorondersteuning:

Ellen Klumper, 030 75 11 570 of e-mail: secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl

Sectorbestuurder:

Jeroen Warnaar, 06 20 35 49 90 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl

De speerpunten voor de arbeidsvoorwaardennota sectorraad Voeding 2023