Sectorraad Voeding

Wat is de sectorraad voeding?

De sectorraad voeding bestaat uit leden van CNV Vakmensen. De leden van de sectorraad vertegenwoordigen hun collega’s die werken in de land- en tuinbouw, vlees en vis en voedingsindustrie. De sectorraad is een van de 9 (sector)raden van de vakbond en is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van de bond.

Wat doet de sectorraad voeding?

De sectorraad houdt enerzijds contact met de leden in de bedrijven en de branches die in de voedingssector werken. Die leden zijn georganiseerd in ledengroepen. Anderzijds vertegenwoordigt de sectorraad deze leden binnen CNV Vakmensen. De sectorraad vaardigt leden af naar de bondsraad.

De voedingssector onderscheidt globaal 3 branches:

Land- en tuinbouw

Enkele cao's zijn Glastuinbouw, Open Teelten, Hoveniers, Bos en Natuur, Loonwerk en Bedrijfsverzorging. In de land- en tuinbouw is CNV Vakmensen via de cao verbonden aan een sociaal fonds: Colland Arbeidsmarkt. Deze voorziet in regelingen rond opleiding en scholing.

Vlees en vis

Enkele cao's zijn Vleeswarenindustrie, Vleessector, Pluimvee, Slagers en Gemaksvoeding.

Voedingsindustrie

Cao’s zijn Zuivel, Kaaspakhuizen, Drankenindustrie, Zoetwarenindustrie, Bakkersbedrijf, Graan be- en verwerkende industrie. Enkele grote ondernemingscao's zijn: Unilever, Heineken, Douwe Egberts, Bavaria, Aviko.

Wat doet de sectorraad voeding?

De sectorraad bespreekt en maakt beleid rond actuele onderwerpen die in deze sector spelen, zoals:

  • toenemende inzet van flexkrachten en de arbeidsvoorwaarden van flexkrachten
  • persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het gewenste opleidingsniveau
  • productinnovatie en nanotechnologie

Elk jaar stelt de sectorraad de arbeidsvoorwaardennota op. De bondsraad stelt de arbeidsvoorwaardennota vast als uitgangspunt voor de inzet van CNV Vakmensen om cao's in de sector aan te passen. Verder wordt tweejaarlijks een sectornota gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen in de sector.

Wie zitten er in de sectorraad voeding?

De sectorraad voeding telt momenteel 22 leden, verdeeld over de 3 branches. Een sectorraad binnen CNV Vakmensen heeft maximaal 25 leden.

Het dagelijks bestuur van de sectorraad bestaat uit:

Bennie Wassink
Loonwerk, voorzitter
Telefoon
030 75 11 007
Henk van der Boon
Loonwerk, plaatsvervangend voorzitter
Telefoon
030 75 11 007
Harry Vogel
Avebe, secretaris
Telefoon
030 75 11 007
Giel van Leeuwen
Plaatsvervangend secretaris, hoveniers
Telefoon
030 75 11 007
Wietse Plantinga
Bakkers
Telefoon
030 75 11 007

Afgevaardigden vanuit de sectorraad voeding naar de bondsraad:

Kees Aangeenbrug
Groothandel in Bloembollen
Telefoon
030 75 11 007
Steven de Zwaan
Bedrijfsverzorging
Telefoon
030 75 11 007
Koos Bosma
FrieslandCampina
Telefoon
030 75 11 007
Peter van den Berg
Vleeswarenindustrie, plaatsvervangend afgevaardigde
Telefoon
030 75 11 007
Wietse Plantinga
Bakkers
Telefoon
030 75 11 007

De sectorraad voeding bestaat verder uit:

Mark Brekelmans
Tuinzaden
Telefoon
030 75 11 007
Harry Hofman
Bakkers
Telefoon
030 75 11 007
Jan Hoogland
Tuinzaden
Telefoon
030 75 11 007
Wiljan Lever
Bakkers
Telefoon
030 75 11 007
Jenne Oosting
Rundveeverbetering
Telefoon
030 75 11 007
Jenne Oosting
Rundveeverbetering
Telefoon
030 75 11 007
Walter Satter
Bakkers
Telefoon
030 75 11 007
Germ Kort
Jacobs Douwe Egberts
Telefoon
030 75 11 007
Gert-Jan Schuur
Pluimvee
Telefoon
030 75 11 007
Gert-Jan Schuur
Pluimvee
Telefoon
030 75 11 007
Ben Wijnands
Corbion
Telefoon
030 75 11 007
Joop Weggemans
Zuivel
Telefoon
030 75 11 007
Wim Wikkerink
Bedrijfsverzorgingsdiensten
Telefoon
030 75 11 007

Interesse om ook lid te worden van de sectorraad?

We zoeken nog leden uit diverse branches. Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van de sectorraad voeding, dan kun je contact opnemen met voorzitter Bennie Wassink (06 20 47 64 71) of Jeroen Warnaar, sectorbestuurder voeding van CNV Vakmensen: j.warnaar@cnvvakmensen.nl

De sectorraad vindt het belangrijk om goed contact te houden met de achterban. Als jde de sectorraad een keer een rondleiding wil geven op jouw bedrijf en is daar ruimte om te vergaderen, dan plant de sectorraad graag een keer een vergadering op jouw bedrijf. Neem contact op als je wilt overleggen over de mogelijkheden of als je vragen hebt.

Sectorondersteuning:

Alice de Laat, 030 75 11 570 of e-mail: secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl

Sectorbestuurder:

Jeroen Warnaar, 06 20 35 49 90 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl