Sectorraad Vervoer

Wat is de sectorraad vervoer?

De sectorraad vervoer bestaat uit leden van CNV Vakmensen die werken in de vervoerssector. Zij vertegenwoordigen hun collega’s en bepalen mede de koers van de bond. De sectorraad vervoer is een van de 9 (sector)raden van de vakbond en is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van de bond.

De sector vervoer is een diverse sector binnen CNV Vakmensen. Een van de belangrijkste taken van de sectorraad is het vaststellen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit wordt elk jaar vastgelegd in de nota arbeidsvoorwaardenbeleid vervoer.

De sector vervoer onderscheidt 7 bedrijfstakken

Beroepsgoederenvervoer (transport)

Sinds de samenvoeging van de cao’s voor het Beroepsgoederenvervoer (TLN) en de cao Goederenvervoer (KNV) geldt er 1 cao: de cao Beroepsgoederenvervoer. Daarnaast zijn er bedrijfs-cao’s, zoals DHL.

Besloten Bus (tour)

De werknemers binnen de tourbranche zijn degenen die vakantiereizigers naar hun bestemming brengen, de reis leiden of vanaf het thuisfront een reis in goede banen leiden. De tourbranche kent een bedrijfstak-cao, de cao Besloten Busvervoer, die algemeen verbindend is verklaard.

Burgerluchtvaart

In de burgerluchtvaart wordt al gauw gedacht aan KLM. Maar naast de diverse KLM-cao's die door CNV Vakmensen worden afgesloten, zijn er ook cao's bij Transavia en Martinair.

Havens, Rijn- en binnenvaart

Onder de havens vallen voor CNV Vakmensen de op- en overslagbedrijven (ertsen/kolen/agri, containers, oliebedrijven en sjorbedrijven), maar ook diverse rederijen en aanverwante bedrijven zoals SGS. Grote bedrijven zijn ECT, EMO en Vopak. De sector havens kent geen bedrijfstak-cao, wel veel grote bedrijfscao's.

Spoorwegen

De bedrijfstak spoorwegen omvat de bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer over rails. Dat zijn vervoerders, maar ook de spoorbeheerder en bedrijven die zich bezighouden met onderhoud en inrichting van de railinfra. Veel bedrijven in deze bedrijfstak behoorden van oudsher tot de Nederlandse Spoorwegen. Belangrijkste cao's: NS en ProRail.

Stads- en streekvervoer

Onder de bedrijfstak stads- en streekvervoer vallen de bedrijven die zich bezighouden met openbaar vervoer. Het gaat om de stads- en streekvervoerders. De sector wordt gekenmerkt door aanbestedingen en de hoeveelheid concessiewisselingen die daarmee gepaard gaan. Er zijn 2 belangrijke bedrijfstak-cao's: de cao Openbaar Vervoer en de cao Multimodaal Vervoer. Een aantal grote stadsvervoerders heeft een eigen bedrijfs-cao.

Taxi

Voor deze bedrijfstak geldt de bedrijfstak-cao Taxi. Hieronder vallen groepsvervoer, schoolvervoer, ziekenvervoer, de straattaxi's en het vervoer voor de huisartsenposten.

Wat doet de sectorraad vervoer?

De sectorraad vervoer houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van verenigingszaken in de bondsraad. Daarnaast wordt jaarlijks de arbeidsvoorwaardennota van het CNV besproken en wordt de arbeidsvoorwaardennota van de sector vervoer opgesteld. Deze arbeidsvoorwaardennota is het uitgangspunt voor de cao-onderhandelingen in de sector vervoer. Belangrijke onderwerpen: robotisering, (sociale) veiligheid, werkverdringing en sociale innovatie.

De speerpunten voor de arbeidsvoorwaardennota sectorraad Vervoer 2023

Wie zitten er in de sectorraad?

De sector vervoer telt maximaal 21 leden. Elke bedrijfstak mag 3 leden afvaardigen naar de sectorraad.

Het bestuur van de sectorraad vervoer bestaat uit:

Henk van Mullem
Taxi
Krijn van Tiggelhoven
Burgerluchtvaart, secretaris

Afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

Corina Hensen
Onderhandelaar
Lubbert Schenk
Spoor
Jeroen Wijers
Stads- en streekvervoer

De plaatsvervangend afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

Mart van der Krabben
Stads- en streekvervoer
Cock van der Pol
Burgerluchtvaart
Jan Dijk
Stads- en streekvervoer

Verder bestaat de sectorraad vervoer uit:

Jan Roelof Boerlage
Taxi
E-mail
Telefoon
030 75 11 007
Elroy Gelderblom
Besloten bus
Jacques Guerin
Linda Reitsema-Hakvoort
Beroepsgoederenvervoer
Eric van Holst
Havens
Karel Kuiper
Spoor
Theo Nuijten
Beroepsgoederenvervoer
Patricia Oosterom
Besloten bus
Jan van Rees
Havens
Matthias Voerman
Beroepsgoederenvervoer
Peter Wiegel
Burgerluchtvaart

De sectorraad vindt het belangrijk om te weten wat er in de sector speelt. Wil je in gesprek of heb je vragen, neem dan contact op met sectorbestuurder Sanne van der Meulen: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl of 06 22 39 29 64.