Disclaimer

CNV Vakmensen

Lees de disclaimer van deze website.

Deze website is eigendom van CNV Vakmensen.nl, geregistreerd onder nummer 64395960 bij de Kamer van Koophandel. CNV Vakmensen verleent jou toegang tot www.cnvvakmensen.nl (‘de website’). Op de website publiceert CNV Vakmensen informatie en nodigt je uit om producten, diensten en services af te nemen. CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CNV Vakmensen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het zijn dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verder staat CNV Vakmensen er niet voor in dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie, producten, diensten en overige services worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. We waarderen het als je fouten op de website aan ons doorgeeft. Je kunt een e-mail sturen naar webredactie@cnvvakmensen.nl. Je kunt ook het contactformulier gebruiken.

Werking website

CNV Vakmensen kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Gebruikersinhoud

Gebruikers kunnen op sommige onderdelen van de website zelf inhoud plaatsen. CNV Vakmensen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze website liggen bij CNV Vakmensen en zijn licentiegevers en bezoekers.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. CNV Vakmensen kiest voor een licentie van Creative Commons zodat voor iedereen duidelijk is aan welke voorwaarden je moet voldoen als je informatie van de site wilt gebruiken.

Het is niet toegestaan webpagina's of losse elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset, via een inline link of andere techniek in een andere webpagina te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Frameset en inline link zijn voorbeelden van technieken om informatie van een site over te nemen. De informatie kan je vervolgens zo presenteren dat de bezoeker van de andere site de indruk krijgt dat de informatie van de andere site afkomstig is.

Over de disclaimer

CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.

--

Laatste update: 2 januari 2024.