Sectorraad Industrie

Wat is de sectorraad industrie?

De sectorraad industrie bestaat uit leden van CNV Vakmensen. Zij vertegenwoordigen hun collega’s uit de sector industrie en bepalen mede de koers van de bond. De sectorraad is een van de 9 (sector)raden van de vakbond en is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van de bond.

De sectorraad industrie heeft 25 zetels voor vakbondsleden. Eens in de 4 jaar wordt de sectorraad opnieuw samengesteld na verkiezingen onder de leden. De sectorraad industrie is daarmee een democratisch gekozen orgaan binnen de vereniging van CNV Vakmensen.

Wat doet de sectorraad industrie?

De sectorraad industrie bespreekt het beleid van CNV Vakmensen, stelt het arbeidsvoorwaardenbeleid vast voor de sector, stimuleert activerend vakbondswerk en zorgt voor een herkenbaar profiel binnen de sector industrie. De sectorraad komt 1 keer per jaar bij elkaar en vaardigt 3 leden af naar de bondsraad, het hoogste orgaan van CNV Vakmensen.

Vakgroepen van de sectorraad industrie

De industrie is een belangrijke sector binnen CNV Vakmensen en wordt gekenmerkt door veelzijdige werkterreinen en heel diverse bedrijven. De vakbond heeft de werkterreinen onderverdeeld in 5 vakgroepen:

 • chemie en energie
 • metalektro
 • metaaltechniek
 • papier, karton en grafimedia
 • textiel en confectie

Wie zitten er in de sectorraad industrie?

Asir Akat
Telefoon
030 75 11 007
Carlo Bentlage
Telefoon
030 75 11 007
W.A.B. Brugman
E-mail
Telefoon
030 75 11 007
Eduard Bruheim
Telefoon
030 75 11 007
Roy Hendrix
Telefoon
030 75 11 007
Eugene Hoeven
Telefoon
030 75 11 007
Dirk-Jan de Jong
E-mail
Telefoon
030 75 11 007
Ruud Kraaij
Telefoon
030 75 11 007
Caroline Schlepers
Telefoon
030 75 11 007
Wilgerd Smeenk
Telefoon
030 75 11 007
Herman Steunenberg
Telefoon
030 75 11 007
Wim Verbaarschot
Telefoon
030 75 11 007
Piërre Verdult
Telefoon
030 75 11 007
Han Vossebeld
Telefoon
030 75 11 007
Eric van Westerlaak
Telefoon
030 75 11 007
John van Zijl
Telefoon
030 75 11 007

Nicole Engmann is de sectorbestuurder industrie van CNV Vakmensen. Wil je meer weten van de sectorraad industrie of heb je belangstelling om lid van de sectorraad te worden, dan kun je met haar contact opnemen: n.engmann@cnvvakmensen.nl

Wat doet een lid van de sectorraad industrie?

Een lid van de sectorraad houdt zich bezig met uitdagingen waarvoor de sector zich ziet gesteld. Zoals: herkenbare dienstverlening voor leden, de talentontwikkeling van vakmensen en vernieuwingen in de techniek. De sectorraad houdt zich ook bezig met de vraag hoe we vakbond willen zijn in de samenleving en in de industrie. Verandering is onvermijdelijk. Concreet houdt een lid van de sectorraad zich bezig met de volgende onderwerpen:

Verenigingsbeleid

 • De sectorraad is de schakel tussen de bondsraad en de sector industrie. Het is belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de leden die werken in de sector en de leden die de sectorraad vertegenwoordigen.
 • De sectorraad bespreekt alle verenigingszaken en het beleid van CNV Vakmensen

Arbeidsvoorwaardenbeleid

 • De sectorraad adviseert bondsbestuur en adviseurs in de bond over sociaal-economische onderwerpen die de sector industrie raken, en over het algemene CNV-arbeidsvoorwaardenbeleid
 • De sectorraad stelt het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de sector industrie vast binnen de kaders van de algemene CNV-nota
 • De sectorraad raadpleegt de cao-commissies, centrale besturen bedrijfsledengroep (CBBLG) en besturen bedrijfsledengroep (BBLG) over het sectorale arbeidsvoorwaardenbeleid alvorens de CNV-arbeidsvoorwaardennota definitief vast te stellen

Vakbondsprofiel en activerend vakbondswerk

 • De sectorraad geeft leiding aan ontwikkeling van het vakbondsprofiel en uitvoering van het vakbondswerk in de bedrijven en belangenbehartiging in de sector
 • De sectorraad stimuleert een georganiseerd netwerk van vrijwilligers en kaderleden in bedrijven om de zichtbaarheid op de werkvloer van de vakbond te vergroten
 • De sectorraad ondersteunt kadergroepen zoals cao-commissies en besturen van bedrijfsledengroepen