Tijdspaarfonds

Het Tijdspaarfonds Bouw en Infra is verplicht voor bouwplaatswerknemers.

Het UTA-personeel (uitvoerend-, technisch en administratief) kan vrijwillig deelnemen. In 2016 is er een en ander veranderd aangaande het Tijdspaarfonds Bouw en Infra.

Categorieën Tijdspaarfonds Bouw en Infra

Het tijdspaarfonds kent nu de volgende categorieën:

 1. Saldo Vakantietoeslag
  Het vakantiegeld (8% van je salaris)
 2. Saldo Dagen (voorheen Saldo Vakantiedagen)
  De geldswaarde van:
 • 10 roostervrije dagen (bij UTA is dit 5 dagen)
 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen*
 • 3 kortverzuimdagen
 1. Saldo Duurzame Inzetbaarheid
  Een spaarsaldo om de werknemer in staat te stellen gezond en gemotiveerd te laten blijven werken via omscholing of het op latere leeftijd inkopen van extra verlofdagen.
 2. Saldo Spaaruren (voorheen Saldo Discontinuïteit en Overwerk)
  Als je werkgever gebruik maakt van deze spaarurenregeling uit de cao Bouw en Infra, stort hij de geldswaarde van overwerkuren en eventuele reisuren in het Tijdspaarfonds.
 3. Jonger dan 18 jaar.
  Ben je jonger dan 18 jaar en ben je bouwplaatswerknemer? Dan heb je recht op 9 bovenwettelijke vakantiedagen (voor UTA is dit 7). In beide gevallen worden 5 bovenwettelijke vakantiedagen in het Tijdspaarfonds gestort. De overige moet je werkgever uitbetalen als je het verlof opneemt. 

Uitbetaling Tijdspaarfonds

Een keer per jaar in mei wordt de vakantietoeslag betaald vanuit het Tijdspaarfonds. Neem je deel aan de spaarurenregeling, dan wordt het saldo spaaruren ieder jaar rond 1 april uitbetaald.

Wil je geen automatische betaling ontvangen in mei, dan kun je de uitbetaling van het saldo vakantietoeslag blokkeren. Heb je vragen over het Tijdspaarfonds, neem dan contact op met je vakbondsconsulent via telefoonnummer 030-7511047.

Tussentijds geld opnemen uit het Tijdspaarfonds

Geld uit het Tijdspaarfonds laten uitbetalen? Regel het hier online.

Je kunt elke werkdag geld opnemen uit het Tijdspaarfonds Bouw, mits er voldoende saldo is. Neem hieronder geld op uit het Tijdspaarfonds. Een deel van je saldo of alles in één keer. Natuurlijk alleen als jouw saldo voldoende is. Dit controleer je in Mijn Tijdsparen.

Tijdspaarfonds aanvragen
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None
Error
None