Vrije- en Roostervrije dagen in de Bouw en Infra

Powered by Bouwwijzer - CNV Vakmensen

Vrije dagen zijn belangrijk voor een gezonde balans tussen werken en ontspanning. Iedereen heeft recht op vrije dagen. De afspraken over je vrije dagen staan in de cao Bouw & Infra. Het aantal vrije dagen hangt af van je functie en dienstverband. Wij helpen je graag met meer informatie over de verschillen en mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met de bouwconsulent uit jouw regio.

Download een handig overzicht over de afspraken omtrent (rooster)vrije dagen uit de cao

De afspraken over je vrije dagen staan in de cao Bouw & Infra. Het aantal vrije dagen hangt af van je functie en dienstverband. Wij helpen je graag met een handig overzicht. Download de PDF via onderstaande link.

Download PDF

Roostervrije dagen en vierdaagse werkweek

Werknemers in de Bouw & Infra hebben recht op vakantiedagen, roostervrije dagen en kort verzuim. In de cao Bouw & Infra wordt onderscheid gemaakt tussen vakantiedagen (artikel 35a en artikel 35b), roostervrije dagen (artikel 36a en 36b) en extra roostervrije dagen oudere werknemer (artikel 36c en artikel 36d).

Vakantiedagen

In artikel 35a staat dat de opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Een bouwplaatswerknemer heeft recht op 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Het inzetten van de vakantiedagen wordt afgestemd tussen de werknemer en de werkgever.

De werknemer heeft recht op drie aaneengesloten weken zomervakantie. Als de werknemer verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfssluiting, krijgt hij recht op een aaneengesloten vakantie van drie weken als hij genoeg vakantie- en roostervrije dagen heeft.

Roostervrije dagen

Roostervrije dagen zijn dagen waarop niet wordt gewerkt. Een bouwplaatswerknemer heeft recht op 20 roostervrije dagen per kalenderjaar. Van de roostervrije dagen kunnen 10 dagen collectief worden vastgesteld door de werkgever. De andere 10 dagen kan de werknemer in overleg zelf inzetten. Bij arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde roostervrije dag kan een werkgever beslissen dat de werknemer de dag op een ander moment opneemt.

Een uta-werknemer heeft recht op 15 RVD dagen per kalenderjaar (artikel 36b van de cao). De werkgever stelt de vrije dagen vast in overleg met de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde roostervrije dag kan een werkgever beslissen dat de werknemer de dag op een ander moment opneemt.

Vierdaagse werkweek 55+

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen een verzoek plaatsen om de werkweek aan te passen naar vier dagen. Het dienstverband blijft bestaan met hetzelfde loon, maar de werknemer neemt elke week een verlofdag op. De invulling van een vierdaagse werkweek gebeurt met het doorbetalen van vrije dagen op vakantiedagen, roostervrije dagen en feestdagen.

De opbouw van vakantiedagen, roostervrije dagen, vakantietoeslag en pensioenrechten blijft gebaseerd op het loon van een normale werkweek. In overleg tussen de werknemer en werkgever worden de verlof- en koopdagen over het jaar verspreid.

Roept bovenstaande informatie vragen bij jou op? Checken of de regeling bij jouw werkgever klopt? Aarzel niet om contact op de nemen met de bouwconsulent uit jouw regio.

Boek een presentatie over vakantie- en roostervrije dagen bij jullie op locatie!

Meer weten over de verschillen per werknemer? Medewerkers of studenten informeren over het aantal vrije dagen of het kopen van vrije dagen met individueel budget? Neem contact op met het Bouwwijzer team en boek een gratis presentatie op school of in de keet. Geef in je mail even je contactgegevens door en eventueel alvast een mogelijke data. We nemen snel contact op om wat in te plannen!

Contact team Bouwwijzer

Vrije dagen tijdens een stage in de bouw

Stagiaires zijn vrij met officiële feestdagen. Dit heeft geen invloed op de stagevergoeding. Bij sluiting van het bedrijf vanwege bedrijfsvakantie en vastgestelde roostervrije dagen ontvangen stagiaires geen stagevergoeding. Bedrijfsvakanties en roostervrije dagen gelden niet als stagetijd. Wil je verlof opnemen tijdens je stage? Overleg dit dan met je stagebedrijf en je stagecoördinator. Meer weten over stages? Ontdek de speciale pagina bij Probeer de Bond via onderstaande link.

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen.

Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte