Sectorraad Diensten

Wat is de sectorraad diensten?

In de sectorraad diensten hebben vakbondsleden van CNV Vakmensen zitting die werken in de dienstensector. De sectorraad is vertegenwoordigd in de bondsraad, het hoogste democratische orgaan van de vakbond CNV Vakmensen.

Leden van de (sector)raden onderhouden contact met (kader)leden uit hun sector of achterban. Zij zijn de oren en ogen op de werkvloer. Zij denken na over de koers van de vakbond.

Welke sectoren vallen onder de sectorraad diensten?

 • Financiële dienstverlening
 • Schoonmaak
 • Beveiliging
 • ICT
 • UWV
 • Flexwerkers
 • Diversen: denk aan de ANWB, adviseurs, reiswereld, uitvaartverzorging en omroepen

Wat doet een lid van de sectorraad diensten?

 • Stimuleert ontwikkeling en zelfregie van werknemers in de sector.
 • Vergroot zichtbaarheid van CNV Vakmensen op de werkvloer.
 • Onderhoudt contact met kaderleden.
 • Bepaalt mede de koers en het beleid van CNV Vakmensen: van jeugdloon, pensioenen, ontwikkeling tot bijvoorbeeld toeslagen voor werken op zondag.

Wie hebben er zitting in de sectorraad diensten?

Sinds 2007 ben ik lid van de vakbond. Dat is voor iemand die in de ICT werkt niet heel voor de hand liggend. We kennen geen cao en als er problemen zijn op de werkvloer, zijn er genoeg andere werkgevers. Toch heb ik de voordelen van een bondslidmaatschap al mogen ervaren op het gebied van zorg en van rechtsbijstand. Ik vind het belangrijk om samen te werken aan een betere wereld. In het klein in mijn eigen omgeving en bij de bond iets groter door mijn deelname aan de sectorraad.
Fred Schenk (voorzitter)
Ik wil mijn (reis)branche, en dan met name de reisleiding, veel beter vertegenwoordigd zien.
Maria van Erp (secretaris)
Ik ben een oud-medewerker van het UWV en via daar heb ik kennis gemaakt met de sectorraad Diensten van het CNV. Ik vind het belangrijk om de verworven rechten van de werknemers te bewaken. De afgelopen jaren zijn veel van onze verworven rechten afgebrokkeld en wij moeten proberen dit proces weer de goede kant op te krijgen. De positie van ons “werknemers” is in jaren niet zo sterk geweest als nu, daar moeten wij ook zeker gebruik van maken.
Bob Bouwhuis (afgevaardigde bondsraad)
Ik werk bij het UWV en daar ben ik lid van de kaderledengroep van het CNV. Ik heb voor het CNV gekozen, omdat deze bij uitstek staat voor solidariteit en gelijkwaardigheid. Ik ben trots op mijn lidmaatschap bij de sectorraad Diensten, omdat deze een grote groep verschillende branches vertegenwoordigd. Er speelt veel en als vertegenwoordigers kunnen we samen het verschil maken voor de leden.
Hanneke Koremans (afgevaardigde bondsraad)
Collectieve belangenbehartiging vind ik zeer belangrijk. Zeker in de ICT-sector, waar ik dienst van uit maak en waar vakbonden vaak niet welkom zijn. Ik wil mij er hard voor maken om juist in de ICT-sector toch het belangrijke geluid van CNV Vakmensen te laten horen.
Jacques van Hooijdonk (reserve bondsraad)
Ik wil graag anderen helpen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Een organisatie als een vakbond is in mijn ogen dan ook onmisbaar. De huidige ledenontwikkeling bij de vakbond in het algemeen is niet positief. Dat merken wij ook bij CNV en daar zie ik de uitdaging. Ik wil dan niet alleen vanaf de zijlijn toekijken. Door mij als kaderlid in te zetten hoop ik ook een bijdrage te kunnen leveren.
Bernabé Huaytalla
Ik ben reeds 39 jaar werkzaam in de beveiligingsbranche. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld voor de sectorraad, omdat ik mij op een breder gebied wil inzetten voor leden van het CNV uit verschillende branches. Binnen de kaderledengroep en vakgroep blijf je alleen binnen de eigen branche actief, terwijl het CNV een ruime diversiteit aan branches vertegenwoordigd.
Willem Reinbergen
Ik ben afgestudeerd in 2008 en daarna actief geweest in de banksector. Sinds 2010 ben ik lid van het CNV en in 2012 ben ik kaderlid geworden. Hier heb ik met veel verschillende vakbonden aan tafel gezeten. Ik ben zo’n 11 jaar bij de OR en internationale OR van de bank betrokken geweest. In 2020 stapte ik over naar een andere sector. Ik wilde graag (meer dan gemiddeld) betrokken blijven bij het CNV. Daarom heb ik mijzelf aangemeld bij de sectorraad Diensten.
Samir Souli
Ik ben werkzaam bij KPN en cao-onderhandelaar voor het CNV. In 2019 ben ik ledenwerver van het jaar geworden, waarbij ik 2000 euro heb opgehaald voor KIKA.
Hans Tuinman
Ik heb mijzelf opgegeven om werkend Nederland te ondersteunen. Ik zet mij onder andere in voor het belang van SW-werknemers.
Anthonia Seweje Verlinde

Andere leden uit de raad

 • Silvana den Harder (afgevaardigde naar bondsraad)
 • Freek Carstens (reserve bondsraad)
 • Peter van Leth
 • Genno Wolthers
 • Raoul de Lange
 • Marcel de Wolff

Interesse om lid te worden van de sectorraad diensten?

Ben jij lid van CNV Vakmensen en wil je graag meepraten over de toekomst van onze sector? Dan ben je van harte welkom bij onze sectorraad. Voor meer informatie over vacatures neem je contact op met bestuurder Erik Maas: e.maas@cnvvakmensen.nl

Wat kun je verwachten als lid van de sectorraad?

 • Opleidingsmogelijkheden en scholingsdagen speciaal voor raadsleden.
 • Inspraak in betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
 • 4 of 5 keer per jaar een vergadering van de sectorraad.
 • Passende reiskostenvergoeding.

Contact

Vanuit CNV Vakmensen is bestuurder Erik Maas als sectorcoach actief binnen de sectorraad Diensten. Heb je een vraag of opmerking voor een van de raadsleden? Stuur een email naar: e.maas@cnvvakmensen.nl of bel 06 51 60 21 45.

De speerpunten van de de sectorraad Diensten in 2023