Anders actieven

CNV Vakmensen is er ook voor anders-actieven

Als je geen werk hebt maar (in de meeste gevallen) een uitkering ontvangt, kun je gewoon bij ons terecht. Wij zijn er namelijk ook voor je als je werkloos, arbeidsongeschikt of langdurig ziek bent.

Wij zijn er voor je

Wanneer er iets misgaat met je gezondheid of wanneer je terechtkomt in een situatie van ontslag of afkeuring, hoeft dat niet het einde te betekenen van je betrokkenheid bij het werk en bij de vakbond. Ook in die situaties zijn we er voor je.

Wij komen op voor uitkeringsgerechtigden

Leden die werkloos, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek zijn, kunnen zich aansluiten bij onze ledenraad voor anders-actieven. Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor leden die even wat extra steun nodig hebben. Daarom komen we als CNV op voor de verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden.

Wij volgen de politieke agenda

De belangen van anders-actieven houden vaak verband met het kabinetsbeleid op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Wij volgen de politieke agenda en praten mee over de onderwerpen die voor deze groep relevant zijn, zoals een rechtvaardige inkomensontwikkeling. Maar ook in de bedrijven en sectoren komen we op voor anders-actieven, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over bovenwettelijke uitkeringen in cao’s.

Onze vertrouwenspersonen inschakelen

Wist je dat je als CNV-lid de hulp kunt inroepen van een vertrouwenspersoon, om je te ondersteunen tijdens tijdens het eerste en tweede ziektejaar en bij (her)keuringen? Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en bieden persoonlijke ondersteuning in het traject naar de keuring of herkeuring. Op jouw verzoek kan een vertrouwenspersoon meegaan.

Ik kan hier mezelf zijn en er is altijd een luisterend oor. Ik voel me welkom.

Lid van CNV

Anders-actieven hebben invloed op het beleid van het CNV

Onze anders-actievenraad behartigt de belangen van CNV-leden met een uitkering: WW’ers, WIA’ers, IVA’ers, WAO’ers, leden in de bijstand en nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden).

De raad heeft 2 zetels in de bondsraad. De bondsraad is het hoogste orgaan van CNV Vakmensen en neemt besluiten over het beleid van de vakbond. De anders-actievenraad denkt, praat en besluit op die manier mee over de koers van CNV Vakmensen. Daarnaast is de raad betrokken bij activiteiten voor leden met een uitkering, zoals de Open Coffees en themadagen.

De raad zet anders-actieven op de kaart

Cor Boeren is voorzitter van de anders-actievenraad. ‘Met veel enthousiasme en gedrevenheid zetten we met een mooie groep vrijwilligers de anders-actieven zo goed mogelijk op de kaart. Binnen het CNV en daarbuiten.’

Ik weet hoe belangrijk het is om nieuwe energie op te doen als je (even) geen betaalde baan hebt.

Renee de Boer (56)

De anders-actievenraad is sectoroverstijgend

De anders-actievenraad is een sectoroverstijgende raad, net als de seniorenraad. Dat betekent dat de raad de belangen van alle leden van CNV Vakmensen behartigt.

Thema’s van de raad op dit moment zijn:

 • Pensioenopbouw tijdens uitkeringsperiode
 • Scholingsmogelijkheden tijdens de uitkering
 • Belastingstelsel en toeslagen

Ik was stilgevallen. Moedeloos. Voelde me zó langs de zijlijn staan. En vooral ook: alleen. Op een Open Coffee ochtend kwam mijn levenslust weer terug toen ik hoorde van andere anders-actieven die een andere weg waren ingeslagen. Ik ben me gaan oriënteren op een nieuwe weg. Met een interim-klus als resultaat!

Lid van CNV

Dit zijn de leden van de anders-actievenraad:

 1. Cor Boeren (voorzitter, lid AARA*)
 2. Frans Boer (plv voorzitter)
 3. Gerard Pruijn (plv secretaris)
 4. Maria Baltag
 5. Sietse Bonnema (bondsraad)
 6. Paul Gebhard
 7. Johan te Grotenhuis (lid AARA*)
 8. Hans van Huijstee
 9. Jos Jacobs
 10. Jack van der Meij (plv bondsraad, lid AARA*)
 11. Willem Oranje
 12. Anne Ottens
 13. Marc Poelhuis (plv lid AARA*)
 14. Marja van Ravenzwaaij (lid AARA*)
 15. Mark Rijken (bondsraad)
 16. Johan Schoorstra
 17. Mans Sterk
 18. Els Verboon
 19. Dieuwke de Vries (plv lid AARA*)
 20. Vacature (plv bondsraad)

(*Anders Actieven Adviesraad CNV Vakcentrale)

De speerpunten voor de arbeidsvoorwaardennota Anders Actieven Raad

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen.

Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte