Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen in hetzelfde werkgebied tegelijkertijd of binnen 3 maanden. Je werkgever moet zich dan houden aan de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Benieuwd wat je nog meer kunt verwachten bij collectief ontslag en naar je rechten? Wij leggen het je uit.

Collectief ontslag: hoe werkt het?

Als je werkgever collectief werknemers wil ontslaan, moet hij dit melden bij zowel het UWV als de vakbonden. Je werkgever moet aan de vakbonden uitleggen waarom de ontslagen noodzakelijk zijn. Als de vakbonden verklaren dat het schrappen van de arbeidsplaatsen inderdaad noodzakelijk is, dan is dit voldoenden. Het UWV hoeft dan geen onderzoek meer te doen naar de bedrijfseconomische redenen voor de ontslagen. Het UWV beoordeelt wel nog de ontslagvolgorde. Ook bekijkt het UWV of herplaatsing van werknemers mogelijk is.

Behandeling ontslagaanvraag

De vakbonden geven aan of het UWV de ontslagverzoeken direct kan behandelen, of dat het UWV moet wachten. In het laatste geval geldt er een maand wachttijd voordat de ontslagaanvraag kan worden behandeld. Vaak stellen de werkgever, de vakorganisatie of de ondernemingsraad samen een sociaal plan (afvloeiingsregeling) op.

Ontslagvolgorde bij collectief ontslag

Bij het bepalen van de ontslagvolgorde is het zogenaamde afspiegelingsbeginsel verplicht. Dit betekent dat per vergelijkbare functie een indeling naar leeftijdsgroep wordt gemaakt. Binnen die leeftijdsgroepen worden de laatst aangenomen mensen als eerste ontslagen. De ontslagen moeten zo verdeeld worden dat de leeftijdsopbouw van het personeel na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. De leeftijdsgroepen zijn als volgt:

 • 15- tot 25-jaar
 • 25- tot 35-jaar
 • 35- tot 45-jaar
 • 45- tot 55-jaar
 • 55-jaar en ouder.

Mag het UWV van het afspiegelingsbeginsel afwijken?

Het UWV mag in sommige gevallen van collectief ontslag van het afspiegelingsbeginsel afwijken. Dat mag in de volgende gevallen:

 • Jouw positie op de arbeidsmarkt is slechter dan die van collega’s die eerder in dienst zijn gekomen
 • Je bezit bijzondere kennis of vaardigheden, waardoor ontslag problemen geeft voor je werkgever.
 • Er bestaat gevaar dat je vervanger de voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever schaadt.
 • In de cao staat een andere ontslagvolgorde. In dat geval moet je werkgever zich daaraan houden.

Sociaal plan bij collectief ontslag

In een sociaal plan staan maatregelen om de gevolgen van het (collectief) ontslag te verzachten. De werkgever kan een sociaal plan opstellen zonder medewerkers en vakbonden te raadplegen. Maar zo'n sociaal plan heeft minder waarde voor de rechter. Daarom kan de werkgever het sociaal plan ook samen met de vakbonden of de ondernemingsraad opstellen. In een sociaal plan staat onder andere:

 • De ontslagvolgorde: welke werknemers worden ontslagen?
 • Wijze van begeleiding: hoe worden werknemers begeleid naar nieuw werk?
 • Lengte zoekperiode: hoe lang mag een werknemer zoeken naar nieuw werk op kosten van de werkgever?
 • De hoogte van de transitievergoeding
 • Welke regels gelden rondom de opleidingen van medewerkers

Het maken van een sociaal plan is niet verplicht. Maar de werkgever moet altijd rekening houden met wetten en regels voor fusies en reorganisaties, zoals: cao's, Wet op de cao, Burgerlijk Wetboek, Wet op de ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag.

Recht op transitievergoeding en WW-uitkering

Je hebt recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering als je ontslagen bent in een collectief ontslag.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Verder lezen

Arbeidsconflict

Een conflict met je werkgever. Dat wil je natuurlijk zo snel...

Oneens met je ontslag

Welke rechten heb je als je bent ontslagen?

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt door faillissement.

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je zonder reden ontslaan in je proeftijd.

Ontslag in overleg

Je werkgever en jij gaan samen akkoord met je ontslag.

Ontslag om bedrijfseconomische reden

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Ontslag op staande voet

Ontslagen omdat je iets ernstigs hebt gedaan op je werk.

Ontslag wegens disfunctioneren

Je werkgever mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Rechten en plichten bij ziekte

De gevolgen van lang ziek zijn op je werk.

Rekentool WW-uitkering

Een rekentool voor de hoogte en duur van je WW-uitkering.

Transitievergoeding

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten.

WIA-uitkering

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan.

Plichten bij een WW-uitkering

Bijvoorbeeld solliciteren en accepteren van passend werk.

WW-uitkering

Ben je werkloos? Dan heb je waarschijnlijk recht op een WW-uitkering.

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict