Ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen

Soms gaat het niet goed met een bedrijf. Er kunnen financiële problemen zijn, of er komen reorganisaties aan. Dan kan je werkgever personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. We leggen uit waar je rekening mee moet houden als je ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Je werkgever mag je ontslaan als er grote moeilijkheden of veranderingen bij het bedrijf ontstaan. Dat zijn bedrijfseconomische redenen. Denk aan deze situaties:

 • Het bedrijf heeft een slechte financiële situatie
 • Er is veel minder werk binnen het bedrijf
 • Het bedrijf moet reorganiseren
 • Een afdeling van het bedrijf wordt opgeheven
 • Er zijn technologische veranderingen, zoals automatisering van werk, waarbij minder mensen nodig zijn
 • Het bedrijf moet verhuizen

Als jouw werkgever 20 of meer werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden, is er sprake van collectief ontslag. Je baas moet het ontslag dan vooraf melden bij het UWV en met de vakbonden praten.

Je werkgever kan jou en je collega’s niet zomaar ontslaan bij grote veranderingen in het bedrijf. Het is een uiterste maatregel. Je werkgever moet daarom aantonen dat het ontslag noodzakelijk is. Daar zijn regels voor.

 • Je werkgever moet altijd goed uitleggen waarom hij je wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen.
 • Je mag het niet eens zijn met je ontslag en mag jezelf tegen je ontslag verweren. Dat heet hoor en wederhoor.
 • Alles wat je werkgever inbrengt, moet hij aan jou vertellen of laten lezen. En andersom.

Hulp nodig bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslagen worden is niet niks. Je krijgt met allerlei ingewikkelde regels te maken. Roep daarom onze hulp in. Wij kunnen jou helpen, zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Schakel CNV in

Wat gebeurt er als je ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen?

 1. Onderhandelen: ontslag met wederzijds goedkeuren
  Wat vaak gebeurt, is dat een werkgever eerst probeert in overleg te gaan met de werknemers om afspraken te maken over een ontslag. Dat heet ontslag met wederzijds goedkeuren. Je werkgever kan dan een vaststellingsovereenkomst voorstellen. In zo’n overeenkomst spreken werkgever en werknemer af met welke afspraken zij uit elkaar gaan. Krijg je een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Neem dan altijd contact met ons op om te bekijken of het voorstel van de werkgever acceptabel is.
  Wanneer jij en je baas samen een oplossing vinden, is een verdere procedure bij het UWV niet meer nodig. Wanneer jullie het niet eens worden of je werkgever stelt geen vaststellingsovereenkomst voor, dan moet het ontslag via het UWV worden aangevraagd.
 2. Ontslag aanvragen bij UWV
  Je werkgever moet toestemming van het UWV krijgen om je te ontslaan. Deze toestemming heet een ontslagvergunning. Dit moet hij doen met een aanvraagformulier van het UWV. Daarin moet hij omschrijven welke redenen hij heeft om jou te ontslaan. En hij moet zijn redenen met cijfers en gegevens bewijzen. Als hij zijn verzoek heeft ingediend, stuurt het UWV jou een bericht met al deze informatie. Jij krijgt 14 dagen om te reageren. Soms is er een tweede ronde, waarin je baas en jij weer schriftelijk reageren op elkaar (hoor en wederhoor). Als het UWV alle informatie heeft nemen zij een beslissing.
  Denk je dat je niet alle cijfers en gegevens hebt gekregen? Neem contact met ons op. Dan helpen we je om deze gegevens op te vragen.
 3. UWV beslist of ontslagaanvraag geldig is
  Het UWV beslist normaal binnen ongeveer 4 weken of je werkgever een ontslagvergunning krijgt. Als het UWV meer informatie nodig heeft van je werkgever of van jou, duurt een beslissing nemen langer: ongeveer 7 weken. Het UWV stuurt hun beslissing tegelijk naar jou en je werkgever.
 4. Werkgever moet zich houden aan opzegtermijn
  Heeft het UWV besloten dat je ontslag door gaat? Dan moet je werkgever je contract binnen 4 weken opzeggen. Daarbij moet hij rekening houden met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Wat wel vervelend is: je werkgever mag de tijd die het UWV nodig heeft om hun beslissing te maken, van de opzegtermijn af halen als de opzegtermijn in je contract langer is dan 1 maand. Er moet altijd in ieder geval 1 maand overblijven.
  Bijvoorbeeld: in je contract staat een opzegtermijn van 3 maanden. Het UWV doet er 5 weken over om een beslissing te nemen. Dan mag je werkgever deze 5 weken van de opzegtermijn af halen. En blijven er nog 7 weken opzegtermijn over. Let op: wanneer er een opzegverbod geldt (bijvoorbeeld bij ziekte), dan kan je werkgever wel een ontslagvergunning krijgen van het UWV, maar mag je werkgever je toch niet ontslaan wegens dat opzegverbod.
 5. Werkgever moet zich houden aan afspiegelingsbeginsel
  Worden er meerdere collega’s ontslagen? Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslaat de werkgever eerst ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en zzp'ers. Daarna moet je werkgever bepalen wie er ontslagen worden met het afspiegelingsbeginsel. Hij kan dus niet zelf kiezen wie er ontslagen worden.
  Bij het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden dan als eerste ontslagen. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen:
  1. 15 tot 25 jaar
  2. 25 tot 35 jaar
  3. 35 tot 45 jaar
  4. 45 tot 55 jaar
  5. 55 jaar en ouder
 6. Ontslag zonder ontslagvergunning
  Wanneer de werkgever je ontslaat zonder ontslagvergunning of zonder een vaststellingsovereenkomst met jou, dan is het ontslag volgens de wet niet geldig. Jij moet dan aan de kantonrechter vragen je ontslag ongedaan te maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet je werkgever gewoon je loon doorbetalen. En hij moet het hele proces opnieuw aanvragen bij het UWV.

Recht op uitkering en vergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als je ontslagen bent om bedrijfseconomische redenen, heb je recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding.

Alle regels en uitzonderingen bij het UWV

Er gelden veel regels en uitzonderingen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen....

Deeltijd-WW

Een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in...

Niet eens met je ontslag? Dit zijn je rechten

Je wordt ontslagen. Misschien ben je het daar niet mee eens. Welke...

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een...

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen...

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je...

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan...

Ontslag vanwege onvoldoende functioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn...

Rekentool WW-uitkering

Als je je baan verliest, heb je vaak recht op een WW-uitkering....

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Vaststellingsovereenkomst

Waar moet je op letten als je afspraken maakt over je ontslag?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees...

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Als je een WW-uitkering ontvangt, zijn daar ook verplichtingen aan...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt...

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict