De vaststellingsovereenkomst (vso)

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, wordt opgesteld bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hierin worden alle afspraken over het ontslag vastgelegd. In de overeenkomst staan afspraken over onder andere de reden voor het ontslag, de opzegtermijn en ontslagvergoedingen. Wij leggen je uit waar je op moet letten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Zo kom jij niet voor vervelende verrassingen te staan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst (vso)?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden worden alle afspraken over het ontslag tussen jou en je werkgever vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (vso), ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Hiermee geven jullie aan dat jullie allebei akkoord gaan met het besluit tot ontslag. Vaak kun je over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst onderhandelen. Nadat je alle gemaakte afspraken hebt gecontroleerd en het eens bent met het voorstel, kun je de overeenkomst ondertekenen.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

Als je werkgever je wilt ontslaan, kan hij of zij een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is een voorstel om tot ontslag te komen. Het is niet verplicht om meteen akkoord te gaan met dit voorstel, want je mag ook een tegenbod doen. Door het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst kun je vaak voorkomen dat er een ontslagprocedure bij een kantonrechter nodig is.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Als je akkoord gaat met je ontslag, moet je samen met je werkgever een vaststellingsovereenkomst opstellen. In een vaststellingsovereenkomst staan onder andere afspraken over:

 • De reden voor het ontslag
 • Dat het ontslag op initiatief van de werkgever is
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst en de opzegtermijn
 • Ontslagvergoeding
 • Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • Vrijstelling van werk
 • Het gebruik en inleveren van bedrijfsmiddelen
 • Afspraken over nieuwe baan en het concurrentie-, relatie-, of geheimhoudingsbeding

Je kunt nog meer afspraken in de overeenkomst opnemen die passen bij jouw situatie.

Controleer jouw vaststellingsovereenkomst

Voordat je jouw handtekening zet, is het belangrijk om de vaststellingsovereenkomst goed door te nemen. Schakel juridische hulp in om er zeker van te zijn dat je akkoord gaat met alle afspraken. Neem contact met ons op en een van onze ervaren juristen zal je bijstaan om te verzekeren dat je krijgt waar je recht op hebt.

Neem contact met ons op

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst

De finale kwijting is een belangrijk onderdeel die vaak aan het einde van de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken. Dit houdt in dat jij en je werkgever afstand doen van verdere afspraken en rechten, behalve die in de vaststellingsovereenkomst staat. Het is daarom belangrijk hier goed naar te kijken. Als je bijvoorbeeld later ontdekt dat je letsel hebt opgelopen tijdens je werk, kun je daar geen aanspraak meer op maken. Let dus goed op bij het afsluiten van de finale kwijting.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst heb je altijd 14 dagen bedenktijd na het zetten van de handtekening. Het is verplicht dat je werkgever deze termijn noemt in de overeenkomst. Als dit niet gebeurt, wordt de bedenktijd verlengt naar 21 dagen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte en burn-out

Het is belangrijk om nooit een vaststellingsovereenkomst te tekenen wanneer je ziek bent of een burn-out hebt. Als je ziek bent heb je namelijk geen recht op een WW-uitkering. Als je de vaststellingsovereenkomst tekent, zeg je ook het recht op een Ziektewetuitkering op. Je kunt in dat geval alleen nog een bijstandsuitkering aanvragen.

Recht op ontslagvergoeding en WW-uitkering

In de vaststellingsovereenkomst wordt ook de ontslagvergoeding afgesproken. Hierin spreek je met je werkgever af hoeveel vergoeding je krijgt bij ontslag. Vaak wordt de wettelijke transitievergoeding als basis genomen. Als je wordt ontslagen heb je ook recht op een WW-uitkering. Maar het is belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat je werkgever de eerste stap heeft gezet voor het ontslag. Als dit er niet in staat, heb je misschien geen recht op een WW-uitkering.

Antwoord op je vragen bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Verder lezen

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag worden meer dan 20 werknemers ontslagen....

Niet eens met je ontslag? Dit zijn je rechten

Je wordt ontslagen. Misschien ben je het daar niet mee eens. Welke...

Ontslag bij faillissement

Ontdek welke rechten je hebt als je ontslagen wordt vanwege een...

Ontslag door verstoorde arbeidsrelatie

Heb je ruzie met je werkgever? Dan kan hij je ontslaan.

Ontslag in je proeftijd

Je werkgever mag je ontslaan in je proeftijd en hoeft daar geen...

Ontslag in overleg

Bij ontslag met wederzijds goedvinden ga je akkoord als je...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan is ontslag een optie.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet krijg je als je iets ernstigs hebt gedaan...

Ontslag wegens disfunctioneren

Je baas mag je ontslaan als jij je werk niet goed uitvoert.

Rechten en plichten bij ziekte

Als je lang ziek bent, heeft dat gevolgen voor je werk. Dit zijn...

Rekentool WW-uitkering

Als je onverwachts je baan verliest, kun je vaak in aanmerking...

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer heb je recht op deze ontslagvergoeding en hoe bereken je die?

Werktijdverkorting

Soms mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Lees...

WIA

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan doe je een WIA-aanvraag.

WW-plichten

Wanneer je een WW-uitkering ontvangt, zijn er bepaalde plichten...

WW-uitkering

Ben je (gedeeltelijk) werkloos? Lees hoe je in aanmerking komt...

Zelf ontslag nemen

Zelf je baan opzeggen is niet moeilijk. Ontdek waar je op moet letten.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict