Korte Nieuwsflits Acties Cargill Dag 2

We zijn inmiddels al 35 uur in een arbeidsconflict beland met Cargill. Alle plants binnen de BV-cao zijn in actie gekomen en leden van bonden, de een met meer enthousiasme en de ander met frisse tegenzin, hebben deelgenomen aan de eerste echt stakingsdag.
Stand van zaken
Op het moment van schrijven (22:58) valt er nog geen oplossing te melden voor dit stevige zakelijke geschil in een heftige coronatijd. Dat betekent niet dat er geen kans is op een snelle oplossing. In november 2016 bracht de derde stakingsdag bij Cargill een doorbraak. Laten we hopen dat ook in dit jaar we kunnen toewerken naar een bevredigende uitkomst op de derde dag. Maar het zal zeker niet zonder slag of stoot gaan. CNV wil langs deze weg zijn respect uitspreken voor alle medewerkers die momenteel deze situatie doormaken.

Op meerdere plants is ook duidelijk uitgesproken dat we na dit tijdelijke geschil weer samen met elkaar verder moeten en we hopen dat vanuit die houding met begrip voor elkaar we bouwen aan een snelle oplossing. Wat daarin niet past zijn alle vormen van intimidatie. Wie de schoen past trekke hem aan, we hebben namelijk vandaag wat zorgelijke voorbeelden gehoord, maar CNV eist naast een goede cao en een goed sociaal plan dat iedereen zijn hoofd koel houdt en collegiaal blijft.

Wat nodig is voor een oplossing is een beweging van Cargill, zodat onze leden zo snel mogelijk met een opgeheven hoofd weer aan het werk kunnen. Het gaat dan om een fatsoenlijk sociaal plan én een loonsverhoging die recht doet aan de goede financiële positie van Cargill als kapitallkrachtige onderneming. Een loonbod dat zelfs onder de gemiddelde loonstijging in 2020 ligt (3%) past daar niet bij.

Actie
Er is vandaag een actiecentrum geopend. Om 9 uur en om 16 uur praten we elkaar dagelijks online bij over de stand van zaken, zowel van de actie als in het onderhandelingstraject. Meedoen aan deze meeting ? Dat kan via deze link. Maar let wel, hou het zakelijk in de besprekingen, er nemen namelijk veel mensen deel. Alhoewel alleen leden de link krijgen, zal er ook misschien breder meegeluisterd worden.

Vragen/opmerkingen
Dank voor jullie opmerkingen naar aanleiding van het bericht van gisteren. Ook de kritische kanttekenigen bij de acties worden gewaardeerd. Het is samen uit, samen thuis en - ander cliché - als je A zegt moet je ook B zeggen - maar CNV is een ledendemocratie en we blijven dagelijks monitoren of de motivatie voor acties - die momenteel op veel plants stevig aanwezig is - overeind blijft als middel (want het is geen doel op zich) om een goede cao en een goed sociaal plan te bereiken. Wij gaan ervoor en spannen ons in om de derde dag tot het enige succes te komen wat telt: Een goed eindresultaat. Mailen en bellen kan nog steeds via m.wallaard@cnvakmensen.nl en 06-20471892.