Algemene voorwaarden lidmaatschap

CNV Vakmensen, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht organiseert een campagne waarbij nieuwe leden 20,23 betalen voor zes maanden lidmaatschap.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden tijdelijke acties

 • Profiteer nu van een tijdelijk contributievoordeel. De eerste 6 maanden van je lidmaatschap betaal je slechts €20,23 euro. Daarna geldt het reguliere contributietarief.
 • De actie is geldig op inschrijvingen die succesvol door ons zijn ontvangen
 • Het bedrag van €20,23 wordt eenmalig in zijn geheel geïncasseerd. Deze actie geld voor nieuwe leden en tot 31 december 2023.
 • De actie is niet geldig in combinatie met een andere kortingen of gereduceerde tarieven.
 • Bij het aanmelden ben je akkoord met deze actievoorwaarden. Voor de €20,23 actie en op actie 50% korting op de eerste 6 maanden van het lidmaatschap geldt een minimale lidmaatschapsduur van 1 jaar. Na zes maanden geldt het reguliere contributietarief. Dit is ook van toepassing bij een ander welkomstcadeaus.
 • CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor deze actie of het verloop daarvan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden
 • Dit actietarief geldt voor nieuwe leden die in 2022 niet eerder lid zijn geweest.

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap begint op de eerste dag van de maand waarover voor het eerst contributiebetaling is verschuldigd. Dit is de maand volgend op je aanmelding.
 • Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. De opzegtermijn bedraagt 90 dagen, ingaand op de eerste dag van de maand die volgt nadat we je opzegging hebben ontvangen.
 • CNV Vakmensen registreert de gegevens van nieuwe leden en gebruikt die alleen voor communicatiedoeleinden tussen CNV Vakmensen en leden gedurende het lidmaatschap.
 • Met het lidmaatschap geef je toestemming voor communicatie tussen CNV Vakmensen en jou als lid via de door CNV Vakmensen gebruikte communicatiekanalen.

Contributiebetaling

 • Als je lid wordt betaal je contributie. De hoogte van het contributiebedrag hangt af van je inkomenscategorie.
 • Als lid ben je verplicht op tijd de contributie te betalen die voor jou van toepassing is.
 • De betaling van de contributie vindt plaats voorafgaand aan de maand waarover je contributie verschuldigd bent.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste inkomen voor de vaststelling van jouw contributie.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in je persoonlijke gegevens, je werk of je inkomen. Wijzingen die effect hebben op de hoogte van het te betalen contributietarief gaan in per eerste van de komende maand.
 • Bij een betalingsachterstand stuurt CNV Vakmensen een betalingsherinnering.
 • Wij sturen éénmalig een betalingsherinnering en twee maal een aanmaning. Na de tweede aanmaning wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
 • Alle hieruit voortkomende incassokosten zijn voor rekening van het lid. En dat is vervelend. Neem daarom altijd direct contact op met CNV Vakmensen als er problemen zijn bij het betalen van de contributie zodat we samen kunnen kijken of er een oplossing is.

Voorwaarden Juridisch Advies en Rechtshulp

 • Ieder lid heeft recht op juridisch advies en rechtshulp. Zowel privé, als bij conflicten rond werk en inkomen. De volledige voorwaarden kun je teruglezen in het Reglement Rechtshulp.
 • Juridische hulp bij werk en inkomen is alleen voor leden van CNV Vakmensen.
 • Juridische hulp bij privékwesties geldt voor alle gezinsleden, zoals in de voorwaarden CNV Gezinsrechtshulp staat beschreven. De CNV Gezinsrechtshulp, uitgevoerd door Anker/SRK, dekt geen kwesties rondom werk en inkomen, hiervoor ben je verzekerd van hulp via CNV Vakmensen.
 • Wil je juridische hulp? Dan is dit alleen mogelijk als de situatie en/of conflict niet al gaande was voordat je lid werd. Voor kwesties die plaatvinden na ingang van je lidmaatschap is er geen wachttijd.

Werk je in onderwijs, zorg, overheid of publieke diensten?

Dan gelden voor jou de algemene voorwaarden van CNV Connectief.