Stem nu over het onderhandelingsresultaat Cargill

Onderaan deze email vind je de stemknoppen. Ieder CNV lid kan digitaal zijn of haar stem uitbrengen via deze stemknoppen, tot uiterlijk maandag 30 oktober 17.00 uur. Je kunt je stem maar één keer uitbrengen, dus mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Onderhandelingsresultaat

De verslechteringen zijn allemaal van tafel gehaald door Cargill. Daarnaast hebben we met dit onderhandelingsresultaat een beter loonbod. Hierbij  de hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat:

  • Looptijd van 2 jaar. 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2025
  • Loonsverhoging per 1 augustus 2023 € 100 (gemiddeld 3%) + 2% + APC
  • Loonsverhoging per 1 augustus 2024 3% + APC
  • Sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 augustus 2025
  • Stagevergoeding voor MBO/HBO/WO stagairs € 600 bruto opgenomen in de cao
  • Onderhandelingen voor de volgende cao zullen tijdig plaatsvinden. In mei 2025 wordt gestart met de onderhandelingen, de data worden allemaal gepland voor het aflopen van de cao op o1 augustus.
Het volledige onderhandelingsresultaat kun je terug vinden in de bijlage. 

Digitaal stemmen 

Je kunt als lid van CNV Vakmensen digitaal je stem uitbrengen door VOOR of TEGEN te stemmen. Let op: éénmaal gedrukt op VOOR of TEGEN betekent dat je je stem hebt uitgebracht.

Na afloop van de stemming zullen we de leden zo snel mogelijk informeren over de uitslag. Als de meerderheid van de leden van CNV Vakmensen voor stemt zullen we de nieuwe cao ondertekenen. De loonsverhogingen worden door Cargill met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2023 uitbetaald. Als meerderheid van de leden van CNV Vakmensen tegen stemt, betekent dit dat zij bereid zijn langer te staken. Dit betekent dat CNV Vakmensen de nieuwe cao niet zal ondertekenen. 

Per post ontvangen

Dan hebben wij van jou geen email adres. Dit betekent dat je kan stemmen door in te loggen op https://stemmen.cnvvakmensen.nl Daar kun je op basis van je lidnummer en onderstaande unieke code jouw stem uitbrengen. Éénmaal gedrukt op VOOR of TEGEN betekent dat je je stem hebt uitgebracht. 

Je kan stemmen vanaf woensdag 25 oktober 16.30 uur tot maandag 30 oktober 17.00 uur. 

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
0628866597

Downloads