Medezeggenschap: meer invloed uitoefenen bij je bedrijf

Wil je meer invloed uitoefenen op de beslissingen binnen jouw organisatie? Dat kan via een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). We noemen dat ook wel medezeggenschap. We leggen uit waarom het belangrijk is om een vertegenwoordiging van de medewerkers in het bedrijf te hebben. Welke rechten hebben de PVT en de OR? En wanneer zijn ze verplicht?

Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad?

Met een medezeggenschap zoals een PVT of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen binnen een organisatie. Een PVT of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel. Zo is er meer balans tussen het management en de medewerkers. En heeft het personeel ook een verantwoordelijkheid om het bedrijf goed te laten lopen. Medezeggenschap speelt ook een belangrijke rol in het bewaken van de cultuur en het karakter van de organisatie.

Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) bij 10-50 werknemers

Heeft jouw bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst? Dan mag de organisatie een personeelsvertegenwoordiging instellen. Zolang meer dan de helft van het personeel dat wil. De PVT lijkt op de ondernemingsraad, maar is niet verplicht. Ook heeft een PVT minder rechten dan de ondernemingsraad. Heeft je bedrijf minder dan 10 medewerkers? Dan mag je ook op vrijwillige basis een PVT oprichten. Zo'n PVT heeft alleen instemmingsrecht over werktijdregelingen.

Een ondernemingsraad (OR) bij meer dan 50 werknemers

Als jouw bedrijf meer dan 50 medewerkers heeft, dan dient er een ondernemingsraad (OR) te worden opgericht. Dat een organisatie met meer dan 50 werknemers een OR heeft, is wettelijk verplicht. Het grote verschil tussen een OR en PVT is dat een OR meer rechten en plichten heeft dan een PVT. Zo heeft de OR adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. De OR houdt daarnaast in de gaten of de regels rondom arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden wel gevolgd worden. Ook maakt de OR zich hard voor goede arbeidsomstandigheden, diversiteit op de werkvloer en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De werkgever en de OR komen minimaal 2 keer per jaar samen om te overleggen.

Een goede samenwerking tussen management en de OR of PVT

Met het management wil je een zo soepel mogelijke samenwerking. Spreek daarom van tevoren een aantal dingen met elkaar af:

  • Maak duidelijke afspraken over het hoe en waarom van de medezeggenschap in het bedrijf. Welke rol speelt de PVT of OR precies? Dan kent iedereen de spelregels.
  • Maak ook duidelijke afspraken met de werkgever over het indienen van wijzigingsvoorstellen die advies of instemming moeten krijgen. Spreek een duidelijke termijn af, zodat de OR of PVT genoeg tijd heeft om informatie te verzamelen en een besluit te maken.
  • Zorg voor een vaste agenda waarmee de OR of PVT met de directie of het management om de tafel gaat.

Geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Als een organisatie geen PVT of OR heeft, is je werkgever verplicht 2 keer per jaar een personeelsvergadering te houden. Op die manier hebben jij en je collega’s nog steeds de mogelijkheid jullie stem te laten horen.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict