CNV leden stemmen voor nieuwe cao Cargill BV

Na 7 ledenvergaderingen, 4 onderhandelingsronden, 14 stakingsdagen en veel actie en overleg is er eindelijk een cao akkoord voor Cargill B.V. De stemming van CNV Vakmensen is vandaag om 17.00 uur gesloten. De leden van CNV Vakmensen stemden in ruime meerderheid voor het onderhandelingsresultaat, 91% voor, 9% stemde tegen.

Nieuwe cao Cargill BV.

De uitslag van deze stemming betekent dat de nieuwe cao definitief is aangenomen door de leden van CNV Vakmensen. De meerderheid van de leden van FNV stemden afgelopen week ook voor de nieuwe cao. Dat betekent dat het cao traject dat begin juni al is gestart nu kan worden afgerond.  

CNV Vakmensen en FNV zullen dus gezamenlijk de nieuwe cao ondertekenen. Deze gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2023, en loopt tot 1 augustus 2025.

De loonsverhogingen die zijn afgesproken vanaf 1 augustus 2023 zullen door Cargill worden verwerkt in de volgende salarisbetaling.

De vakbonden zullen samen met Cargill zorgen dat de nieuwe afspraken uit dit cao akkoord zo snel mogelijk verwerkt worden in een nieuwe cao tekst. Zodra de nieuwe cao versie 2023 – 2025 gereed is, zullen we die met een nieuwsbrief naar jullie toesturen. De nieuwe versie van de cao plaatsen wij ook op de website van CNV Vakmensen, zodra deze gereed is.

Pensioenoverleg en werkgroepen

CNV Vakmensen en FNV hebben nog steeds regelmatig overleg met Cargill over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbonden overleggen intensief met Cargill en de COR over de nieuwe pensioenregelingen voor de werknemers bij Cargill BV. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zullen we jullie informeren via een nieuwsbrief en/of ledenbijeenkomst.

Daarnaast zijn in het onderhandelingsresultaat over de cao ook twee afspraken gemaakt over werkgroepen. Een werkgroep over het doorvoeren van een 36 urige werkweek als maatstaf voor de andere cao afspraken (zoals de berekening van ATV uren). En een werkgroep oftewel pilot in Bergen op Zoom over het opnemen van tijd voor tijd in het weekend.

Het komende jaar zullen de vakbonden samen met Cargill aan de slag gaan met deze afgesproken werkgroepen. Bovendien hebben vakbonden en Cargill ook elk kwartaal een periodiek overleg.

Als je nauwer betrokken wil worden bij één van deze onderwerpen, bel of mail je CNV vakbondsbestuurder gerust. Of als er ontwikkelingen zijn op de werkvloer waarvan je wil dat wij het als CNV Vakmensen agenderen tijdens het overleg met Cargill, laat het ons weten.

Vervanging zwangerschapsverlof

Vanaf 10 november ga ik met zwangerschapsverlof. Komende maanden zullen mijn taken voor de leden bij Cargill worden vervangen door Souleiman Amallah. Zijn emailadres is: s.amallah@cnvvakmensen.nl

Bedankt voor het uitbrengen van jullie stem over de nieuwe cao. Nog meer dank voor de leden die zich tijdens de staking hebben ingezet om dit resultaat mogelijk te maken. Ik hoop jullie in 2024 weer terug te zien.

Mocht je nog vragen hebben, stuur mij gerust een bericht.

Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

0628866597
m.vanleussen@cnvvakmensen.nl