Reactie vakbonden op "feiten"

Cargill heeft op 10 oktober een interne nieuwsbrief gestuurd met zogenaamd “10 feiten” over de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao Cargill BV. Ze verdraaien de boel en trekken het uit de context. Hoewel de vakbonden verschillende voorstellen hebben gedaan aan de onderhandelingstafel. Willen we hierbij als vakbonden gezamenlijk een reactie geven op de 10 zogenaamde "feiten" van Cargill.

1. “Cargill heeft een eindbod naar de vakbonden gestuurd.”

NIET WAAR!  Cargill heeft het eindbod intern aan de werknemers gedaan, en daarna als afsluiting van hun communicatieproces naar ons gestuurd. Tijdens de laatste 4e formele onderhandeling hebben wij Cargill expliciet gevraagd om een eindbod te doen, dat wilden zij niet doen. Hier is duidelijk sprake van verdraaien van feiten.

2. “De 7% uit het eindbod bestaat uit een inflatie-afhankelijk + gegarandeerd onderdeel. In dit eindbod zijn twee opties voor het basisloon opgenomen.”

NIET WAAR! Cargill spreekt zich hiertegen. Welke van de twee opties is nou het zogenaamd EINDBOD waar Cargill telkens over heeft? Ze leggen twee opties voor aan werknemers waarvan één optie verslechtering is van de APC, zo zorgen ze voor verdeelheid. Ze nodigen alle personeel uit naar hun personeelsbijeenkomsten (Banding- en cao-medewerkers). Aan welke groep doen zij hun zogenaamd eindbod? Cargill begint meester te worden in het creëren van meer verwarring.

3. “Bij elkaar opgeteld, vertegenwoordigen alle eisen van de bonden ruim 15% aan loonwaarde, boven op de jaarlijkse automatische salarisaanpassingen.”

GOOCHELEN VAN CIJFERS. Onze cao voorstellen zijn vastgesteld door de leden. Hierin zit compensatie van koopkrachtverlies van afgelopen jaar, stuk compensatie van dit jaar en koopkrachtverbetering. Elke ervaren cao-onderhandelaar weet dat het om “voorstellen” gaat. Ook vakbonden weten dat ze water bij de wijn moeten doen tijdens de onderhandeling, als partijen elkaar ergens proberen te vinden. Dit begint eerst met de houding van Cargill om de vakbondsleden serieus te nemen en met hun vertegenwoordigers serieus te onderhandelen.

Na 2,5 maanden 4e onderhandelingen verder was duidelijk geworden dat Cargill een heel andere strategie had. Bewust niet serieus heeft willen onderhandelen, bewust geen eindbod doen, creëren van verwarring, verdeel en heers zaaien, en hiermee proberen de vakbondsmacht te breken. Het zijn taferelen en strategieën die in Amerika richting vakbonden worden ingezet. Het heeft de schijn van dat deze strategie vanuit Amerika naar Nederland is gebracht. In Nederland zijn wij gewend om inhoudelijk te onderhandelen en we van mening kunnen en mogen verschillen, maar wat er ook gebeurt uiteindelijk is het doel om toch uit te komen.

4. “Het eindbod is een goed eindbod.”

NIET WAAR. Cargill heeft vooraf aan de ledenvergaderingen van de vakbonden in bijna alle vestigingen personeelsbijeenkomsten gehouden en hun zogenaamd eindbod gepresenteerd. Als dit echt zo goed was dan zouden onze leden nu niet in staking zijn. In een tijd waar Cargill winst maakt, is er geen aanleiding om cao afspraken of het sociaal plan te versoberen. Met hun zogenaamd eindbod en personeelsbijeenkomsten heeft Cargill geprobeerd de actiebereidheid af te zwakken. Cargill laat met dit “feit” heel duidelijk zien dat zij een kritische zelfreflectie mist over zijn eigen opstelling. Ook laat dit zien dat zij te weinig respect en waardering heeft voor werknemers die degelijks keihard werken voor de miljarden winst die Cargill maakt.

5. “Cargill informeert de pers met feiten.” 

We laten wat het is. We hebben gelukkig persvrijheid. Als Cargill echt het doel heeft om met vakbonden te onderhandelen dan moeten ze dat niet doen via de pers.

Cargill weet ons te vinden als ze serieus willen onderhandelen. 

6. “Medewerkers mogen werkzaamheden van stakende collega’s overnemen.”

Cargill omschrijft het zeer subtiel. We willen zonder poespas dit nogmaals kort en krachtig uitleggen.  Als een lid staakt wordt zijn werk bestempeld als “besmet werk”. Dan is de regel dat zowel vanuit buiten als binnen Cargill niemand dit “besmet werk” mag doen. Het klopt dat je als werkwillige het “besmet werk” mag weigeren. Cargill formuleert zeer subtiel dat dit kan als een werkwillige zich “daar ongemakkelijk bij voelt”. Maar de echte situatie is dat Cargill zelf veel werkwilligen benaderd om “besmet werk” te doen. En veel van de werkwilligen moeilijk nee kunnen zeggen omdat zij zich juist dan richting hun leidinggevende “ongemakkelijk voelen”.

7. “Staakt een medewerker niet, dan wordt loon gewoon doorbetaald.”

Aanvullend wat Cargill zegt vullen we de punten aan met de afspraken in het centraal overleg vanwege de staking

  • Als omwille van calamiteiten, veiligheid of anderszins werknemers beschikbaar moeten zijn, dan wordt dit in eerste instantie met werkwilligen Als dit niet mogelijk is dan worden stakers ingezet. De werkgever betaalt in dat geval door.
  • Stakers die vanwege veiligheid beschikbaar zijn of in het plant moeten zijn, zullen geen productie draaien anders dan de productie die het resultaat is van een gecontroleerde stop/afbouw. Zij zullen niet ingezet worden om processen op te starten.

8. “Cargill staat open voor hervatting van de onderhandelingen.”

VERWARING CREEREN: We geloven niet dat ze serieus zijn met wat zij telkens in hun nieuwsbrieven schrijven dat ze open staan om met vakbonden in gesprek te gaan. Dit communiceer je namelijk niet in je nieuwsbrieven maar je toont initiatief en belt gewoon de vakbondsonderhandelaars. Staken doen we niet voor onze lol! Cargill weet heel goed wat ze moeten doen als ze willen onderhandelen. Ze weten ook dat ze dan ook bereid moeten zijn met een beter bod te komen.

9. “Cargill respecteert elke keuze of je nu staakt of werkwillig bent.”

Cargill beweert dat medewerkers ‘noch in toon noch middels bewoordingen’ bedreigd worden met eventuele negatieve consequenties wanneer zij deel willen nemen aan de staking. Ze hebben officieel geen andere keuze dan het respecteren van het stakingsrecht. Cargill kan formeel niet dreigen met eventuele consequenties  Maar de toon, houding van hoe iets gezegd of gevraagd wordt kan ook dreigend over komen. En dit laatste komt helaas voor bij sommige Cargill leidinggevenden.

10. “Cargill waardeert het werk wat medewerkers doen.”

Cargill dient dit ook te laten merken met goede loonsverhoging  in plaats van de voorgestelde versoberingen. Het beleid om de arbeidsvoorwaarden naar het gemiddelde niveau te verlagen wordt door werknemers niet gezien als blijk van waardering voor het werk wat ze doen.Mirjam van Leussen
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

0628866597

m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error