Uitslag ledenraadpleging CNV bij Cargill

De ledenraadpleging voor de cao Cargill is voltooid. Uiteindelijk is er met 1 (!) stem verschil tegen het onderhandelingsresultaat gestemd. In de praktijk zullen de consequenties beperkt zijn, maar CNV zal hierdoor geen partij zijn bij de cao die in is gegaan per 1 augustus en doorloopt tot 1 augustus volgend jaar.

Waarom tegen ?
Een grote groep leden heeft aangegeven om, met meer of minder tegenzin en gemengde gevoelens, voor te stemmen en het dubbeltje had dan ook evenzeer die kant op kunnen rollen. Echter, een flinterdunne meerderheid heeft aangegeven tegen het resultaat te stemmen. De motivatie die we ontvingen was tweeledig: 

a) Enerzijds had die meerderheid een voorkeur voor een uitkomst in lijn met het  oorspronkelijke CNV-voorstel (een uitkomst zo dicht mogelijk bij de 5% en 100 Euro) in plaats van de uitkomst tussen de 3% en 100 Euro en 8% en 100 Euro die in het resultaat verwerkt is (een uitkomst afhankelijk van de nog komende inflatie die dan later in de tijd gecompenseerd wordt). Ook speelde  de onzekerheid mee of we uiteindelijk in twee jaar gaan uitkomen op de 10% plus resultaatbeloning die Cargill voorstelde in het voorgaande overleg.

b) Anderzijds was er bij sommigen ook procesmatige onvrede over het feit dat CNV zich gepoogd heeft oplossingsgericht op te stellen door een door Cargill publiekelijk als constructief geduid tegenvoorstel te doen. Maar vervolgens is CNV door Cargill geconfronteerd met een resultaat waaruit bleek dat CNV vorige week dinsdag bij het kruisje kon tekenen. Dit nadat er al een informele deal bleek gesloten te zijn met de (overigens formeel zelf uitonderhandelde) collega-vakbond. Een voorstel van CNV om nog een bodem te leggen in de prijscompensatie (dus ook bij geen extra inflatie de garantie dat er nog een concreet percentage bijkomt) werd vervolgens afgewezen.

Het vervolg
CNV heeft gisteren aan Cargill gevraagd om gezien de afwijzing van onze leden het werkgeversvoorstel te heroverwegen en alsnog met een bodem te komen als er geen inflatie optreedt. Cargill heeft dat afgewezen. Omdat collega-vakbond FNV wel akkoord is met het resultaat is er daarom nu een situatie ontstaan waarbij we op dit moment niet zien hoe we voor 2022-2023 nog tot een cao kunnen komen. We concluderen dan ook dat de cao dit jaar niet op instemming kan rekenen van CNV. Dat laat echter onverlet dat:

a) Cargill als werkgever verplicht is het resultaat dat is afgesloten met FNV ook aan te bieden aan CNV-leden en ongeorganiseerde medewerkers. De FNV-Cargill-cao zal dan ook het komende jaar ook voor jullie gelden.
b) CNV natuurlijk het werk bij Cargill dat we deden los van de cao gewoon blijven doen het komende jaar: Leden bijstaan, periodiek overleggen met werkgever en bijdragen aan dat de overgang naar een nieuw pensioenstelsel netjes verloopt.
c) We in 2023 ons natuurlijk weer melden om deel te nemen aan cao-overleg met als doel om te komen tot een goede cao met wél een CNV-handtekening eronder.

CNV vindt het jammer dat we niet tot een cao kunnen komen waar ook onze handtekening onder staat. Maar onze handtekening moet je verdienen en onze leden hebben in (kleine) meerderheid aangegeven dat ze onder deze gang van zaken dit niet willen en dat is te respecteren. Cargill heeft aangeboden om met ons in gesprek te gaan om de situatie te evalueren. Wij zullen daar op ingaan met als insteek dat wat ons betreft het cao-proces bij Cargill eens uit de sfeer komt van eindeloos gedoe om te komen tot een nieuwe cao. Dat vraagt echt een andere manier van communiceren met elkaar en wellicht is dat ook wel een signaal dat jullie met deze tegenstem óók willen afgeven.

Contact
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zijn stem uit te brengen met daarbij soms duidelijke stemverklaringen en ook de CNV'ers die hun collega's met bevlogenheid hebben vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel en als kaderlid. Het biedt veel perspectief op de inbreng van CNV de komende jaren bij Cargill. Voor vragen en opmerkingen, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error