Al het nieuws

Pensioendiscussie raakt ook sector Woondiensten

CNV Vakmensen en collega-vakbonden stellen de regering een ultimatum. De discussie over pensioenstelsel en de AOW moet nu snel afgelopen zijn. Een eerlijk pensioen en AOW op een eerlijk moment zijn nodig. De pensioendiscussie raakt ook de sector Woondiensten.

Noodrem op verhoging AOW-leeftijd noodzakelijk.
De verhoging van de AOW-leeftijd gaat veel te snel. Als het kabinet niet wordt tegen gehouden, wordt de AOW-leeftijd de komende jaren in rap tempo verhoogd. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.

Het CNV wil, daarom dat de AOW-leeftijd nu direct bevroren wordt. In de sector Woondiensten vinden we, dat er evenwicht moet zijn. Oudere medewerkers moeten gezond en vitaal hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. Voor jongeren moeten er binnen de sector Woondiensten kansen liggen op een uitdagende baan. De invoering van het generatiepact per 1 januari 2019 is het voorbeeld van een maatregel, waarbij aan de ene kant oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, en aan de andere kant ruimte ontstaat voor jongeren om in te stromen. Oudere medewerkers moeten de maatregelen van de overheid bij kunnen benen. Een snelle verhoging van de AOW-leeftijd gaat daaraan voorbij.

Werkgeverboetes op eerder stoppen met werken moeten van tafel.
Niet altijd lukt het ouderen om op een gezonde manier de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. In overleg met de werkgever moet er dan naar een maatwerk-oplossing gezocht worden. Een oplossing kan zijn om eerder te stoppen te werken. Door fiscale maatregelen (de zgn. Regeling Vervroegd Uittreden) wordt het onaantrekkelijk gemaakt voor een werkgever om aan een dergelijke oplossing mee te werken. CNV pleit voor de afschaffing van de Regeling Vervroegd Uittreden.

N.B. In de sector Woondiensten is er nog een extra regeling waar je rekening mee moet houden. Als je vóór 1 januari 1998 in de sector Woondiensten bent gaan werken en je bent nu nog steeds werkzaam voor de sector, dan kom je mogelijk in aanmerking voor het extra flex-pensioen. Het extra flex-pensioen is een voorwaardelijk recht. Als jouw dienstverband eindigt om een andere reden dan dat je met pensioen gaat, dan vervalt het recht op het extra flex-pensioen. Heb je recht op een extra flex-pensioen en dreigt jouw dienstverband voortijdig te worden beëindigd, neem dan contact op met jouw bond.

Vakbonden strijden voor een eerlijk pensioen en AOW op een eerlijk moment.

  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
  2. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  3. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeverboetes op eerder stoppen met werken (RVU-heffing) moeten van tafel. Er moet ruimte zijn voor maatwerk-afspraken voor zware beroepen.
  4. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast. Zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.
  5. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw pensioenstelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

Ultimatum
We hebben het Kabinet een ultimatum gestuurd met bovengenoemde eisen. Steun CNV Vakmensen en kom op voor jouw pensioen.

Teken onze petitie en laat je alvast horen: www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie en onderteken nog vandaag!!

Landelijke actiedag op 18 maart 2019
Op 18 maart gaan er in alle sectoren acties plaatsvinden om onze eisen kracht bij te zetten. Ook in de sector Woondiensten strijden we met elkaar voor jouw belangen, voor jouw pensioen!

De komende weken hoor je van ons en wij hopelijk van jou. Heb je suggesties over vormen van acties? Met elkaar zullen we het moeten doen, het zou mooi zijn als ook jouw corporatie in beweging komt voor een eerlijk pensioen. Doe je mee of heb je ideeën neem contact met de bestuurder in jouw regio of mail naar pensioen@cnvvakmensen.nl

Het is nu of nooit voor jouw pensioen!

Derde onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten uitgesteld.
Door familie-omstandigheden van een van de onderhandelaars konden de cao-onderhandelingen, gepland op woensdag 30 januari, niet doorgaan. De cao-partijen plannen een nieuwe datum. Zodra deze bekend is, informeren we iedereen hierover.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl en ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten/ . Je vindt daar achtergrondinformatie, blogs, meningen en reacties van je collega’s. Je kunt zelf uiteraard ook een vraag stellen of je mening geven.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 1987
E: r.heins@cnvvakmensen.nl