Cao Woondiensten

Nieuwe cao Woondiensten is nu beschikbaar.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de tekst van de cao Woondiensten 2024-2025. Je vindt de volledige cao-tekst vanaf nu op onze website. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Deeluitspraken worden uitgevoerd.

In de nieuwe cao, die loopt tot 1 april 2025, is een aantal afspraken gemaakt die vragen om een nadere uitwerking. Daarbij lag er ook nog ‘werk in uitvoering’ vanuit de vorige cao. Het gaat daarbij in ieder geval om:

 • Een onderzoek naar ‘bedrijfseigen regelingen’ in het kader van de nieuwe afspraak over de eindejaarsuitkering.
 • Een onderzoek in het kader van de afspraak over ‘waar je werkt beleid’ uit de vorige cao.
 • Evaluatie van het Generatiepact zoals eerder afgesproken.
 • Actualisering van het Functiehandboek. Hier wordt al langere tijd aan gewerkt.
 • Vaststellen van de regeling ‘Verlofsparen’ waarmee je als corporatiemedewerker je bovenwettelijke verlof met ingangsdatum 1 januari 2023 kunt opsparen.

Belangrijkste punten

 • Per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 10%.

 • Het systeem van de aanpassingsbedragen wordt afgeschaft

 • Er wordt in de cao Woondiensten een structurele eindejaarsuitkering geïntroduceerd. De eindejaarsuitkering bedraagt 2% en wordt uitbetaald in december.

 • Er is een vergoeding voor stagiairs afgesproken

 • Er komt een gezamenlijk onderzoek naar de bestaande bedrijfseigen regelingen in de branche

Veel gestelde vragen in een actie-traject

Veelgestelde vragen over de cao Woondiensten

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Robbim Heins
Onderhandelaar

Word lid van CNV

Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

 • Deskundig advies
 • Rechtshulp voor werk en privé
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte