Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Lefier

Dinsdagmiddag 2 november hebben wij met Lefier een onderhandelingsresultaat bereikt over een Sociaal Plan “Samen het verschil maken….”. Het onderhandelingsresultaat zullen wij zo snel als mogelijk schriftelijk voorleggen aan de leden ter beoordeling en ter stemming. Deze week nog ontvangen alle medewerkers een gezamenlijk communiqué hierover.

Sociaal Plan (SP)
Hierin zijn procedures en regelingen opgenomen die recht doen aan de voorspelbaarheid en zekerheid van alle medewerkers: de al dan niet in dezelfde functie blijvende collega’s en de collega’s waarvan afscheid genomen zal worden. Om de sociale en financiële gevolgen voor de betrokken collega’s zijn er afspraken gemaakt over onder meer:

  • Dat bij het aanvaarden van een lager gewaardeerde en ingeschaalde functie geen financieel nadeel wordt ondervonden. Geen afbouw van een toegekende persoonlijke toeslag dus;
  • Het recht op vergoeding van te maken kosten voor juridisch en financieel advies;
  • Een verruimd scholingsbudget;
  • Ruimere tijden voor de diverse processen en de visualisering ervan in stroomschema’s;
  • Looptijd SP is verruimd naar 1 januari 2023;
  • Een gedifferentieerde beëindigingsvergoeding naar gelang de status van (voorlopige) boventalligheid.

Het zegt jou alles, niets of er iets tussenin. Het is de bedoeling dat deze week nog de tekst van het SP wordt vastgesteld. Daarin staan alle afspraken die er gemaakt zijn. Afspraken die mijn inziens recht doen aan de complexiteit en de impact van deze reorganisatie. Alle collega’s worden geraakt. Ook zij waarvan de functies ongewijzigd en in voldoende mate beschikbaar blijven.

Het vervolg
Na vaststelling van de definitieve tekst van het SP leg ik dit schriftelijk aan jou voor ter beoordeling en ter stemming. Als de meerderheid van de leden instemt, is er sprake van een definitief akkoord. Met dit akkoord adviseert de OR de bestuurder over het herinrichtingsplan Direct daarop volgend neemt de bestuurder een besluit, waarna duidelijk wie er voorlopig boventallig worden verklaard. De nieuwe organisatie moet er dan per 1 maart 2022 staan met een ‘inklinktijd’ tot 1 januari 2023. Alle functies zijn dan personeel ingevuld. Voor 2022 zijn extra middelen beschikbaar voor inhuur ter verlaging van de werkdruk.

Reacties  
Ik ben van mening dat wij met Lefier de goede stappen hebben gezet. Ik geef in ieder geval een positief stemadvies. Uiteindelijk is het aan de leden om ja te zeggen tegen het door ons bereikte onderhandelingsresultaat voor een SP. Binnenkort kunnen jullie daarover schriftelijk stemmen. Reacties nu of straks zijn van vanzelfsprekend welkom.

Emiel Peper (bestuurder CNV Vakmensen)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081