Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Inspectie SZW

De Inspectie SZW (tot 2012 Arbeidsinspectie) is toezichthouder op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Denk aan de Arbowet en de Arbeidstijdenwet.

Wat doet de Inspectie SZW

Zoals de naam al zegt, doet de Inspectie SZW inspecties bij bedrijven. Zo controleert zij of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom werk. Ook onderzoekt de Inspectie SZW meldingen van bedrijfsongevallen en klachten over bedrijven.

Lees hier alles over bedrijfsongevallen

Behalve het handhaven van wetten geeft de Inspectie ook voorlichting over rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Boetes van de Inspectie SZW

Merkt de Inspectie SZW dat een bedrijf zich niet aan de wetten of regels houdt, dan zijn er verschillende maatregelen mogelijk:

  • een waarschuwing geven (bijvoorbeeld bij overtreding van een geluidsnorm)
  • het werk stilleggen (bijvoorbeeld bij elektrocutie- of valgevaar)
  • een boete opleggen (bijvoorbeeld bij onderbetaling of het niet melden van een ernstig bedrijfsongeval)

Het is van de situatie afhankelijk welke maatregel de Inspectie neemt. Ook als werknemer kun je een boete krijgen als je de wetten of regels overtreedt.

Wat als mijn werkgever de regels overtreedt?

Houdt jouw werkgever zich niet aan de wet- en regelgeving uit de arbeidswetten, dan kun je daarover het beste eerst met hem in gesprek gaan. Lukt het niet om het probleem in overleg op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij de Inspectie SZW. Je vindt op de website van de Inspectie SZW alle onderwerpen waarover je een klacht kunt indienen en de bijbehorende meldformulieren.

Doe je een melding over je eigen werksituatie, dan geeft de Inspectie SZW dat niet door aan je werkgever. Wil je een terugkoppeling ontvangen na jouw melding, dan moet je wel je naam doorgeven aan de Inspectie. Je kunt ook een melding doen over de situatie bij een andere werkgever. Als je dakdekkers zonder valbescherming ziet werken bijvoorbeeld of als je weet dat een bedrijf illegale werknemers in dienst heeft.

Ongevallen melden

De Arbowet verplicht werkgevers om ernstige ongevallen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur aan de Inspectie SZW te melden. Een ongeval is ernstig als iemand:

  • in het ziekenhuis moet worden opgenomen 
  • aan de gevolgen van het ongeval overlijdt
  • ernstig lichamelijk of geestelijk gewond raakt