Vakbonden en werkgever zijn uit onderhandeld

Op dinsdag 10 mei hebben de vakbonden CNV Vakmensen en FNV het cao overleg met jullie werkgever voortgezet. Na dit overleg hebben wij moeten concluderen dat wij er niet uit gaan komen met elkaar en uit onderhandeld zijn. Wij hebben aangegeven dat wij terug zullen gaan naar onze leden en dat wij driekwartvergaderingen zullen beleggen. Deze vergaderingen zullen plaatvinden op 30 mei in het Zalencentrum de Lindenboom.

Verloop cao onderhandelingen
De eerste twee keer dat de onderhandelingsdelegaties met elkaar hebben overlegd gaf werkgever enkel aan dat de looneis van de vakbonden te hoog was. En hoewel er wel een aantal punten werden voorgesteld door jullie werkgever hadden wij op het gebied van lonen niet kunnen onderhandelen. Als reactie hierop hebben de leden van de beide vakbonden tijdens een tussentijdse ledenvergadering nogmaals benadrukt niet te zullen wijken van hun looneis. Wij hebben dit op 10 mei duidelijk gecommuniceerd naar jullie werkgever.

Nadat de vakbonden al twee keer eerder zijn weggegaan zonder loonbod hebben wij dit tijdens het laatste overleg eindelijk gekregen. Werkgever biedt voor 2022 een loonsverhoging aan van 3,3 procent en 3 procent in 2023. Daarnaast wordt er een eenmalige uitkering geboden van 600 euro.

In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen vragen wij om 7 procent loonsverhoging per jaar om te kunnen waarborgen dat medewerkers niet achteruit zullen gaan in hun koopkracht gezien de hoge inflatie. Medewerkers kunnen de stijgende kosten niet ergens anders doorbelasten en zijn afhankelijk van hun loonontwikkeling bij Tate & Lyle. Het bod van jullie werkgever ligt ver onder onze eis maar werkgever geeft aan dit een heel redelijk bod te vinden.

De leden van CNV die aanwezig waren tijdens de ledenvergaderingen hebben zich ook heel positief uitgesproken over de APC hoewel dat geen onderdeel was van onze voorstellenbrief. Werkgever heeft aangegeven dat de APC absoluut niet mogelijk zal zijn, ook niet toen werd aangegeven dat de APC in verschillende vormen mogelijk is.

De andere voorstellen van de vakbonden en werkgever zijn ook besproken en we zijn op een enkel voorstel dichter tot elkaar gekomen.

Driekwartvergaderingen 30 mei
Gezien het standpunt van jullie werkgever op het gebied van de lonen moeten wij concluderen dat wij er niet uit kunnen komen. Het bod van jullie werkgever komt niet eens in de buurt van de looneis van de vakbonden. Wij hebben werkgever meegedeeld dat wij driekwartvergaderingen zullen organiseren. Deze vergaderingen kunnen worden belegd wanneer partijen uit onderhandeld zijn. Tijdens een driekwartvergadering moet driekwart van de aanwezigen instemmen met acties. Wanneer dit gebeurt kunnen vakbonden overgaan tot het versturen van een ultimatumbrief naar jullie werkgever waarin wij nog een laatste keer vragen om aan onze eisen tegemoet te komen. Wanneer het ultimatum afloopt kunnen wij overgaan tot acties.

Het is daarom van uiterste belang dat zoveel mogelijk leden van de vakbonden aanwezig zijn om een goede afspiegeling van jullie wensen te krijgen. De leden zijn nu aan zet, kom dus naar de ledenvergadering en laat je stem tellen!

Datum:           30 mei 2020
Tijden:            12.30 - 13.30 uur 
                        14.15 - 15.15 uur
Locatie:           Zalencentrum de Lindenboom
                        Raadhuisstraat 57 in Koog aan de Zaan

Mede namens kaderlid Sandro Bronkhorst

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl