Al het nieuws

Update Sociaal Plan IHC

Hoe nu verder, nu de leden van 3 bonden akkoord zijn met het Sociaal Plan?

Beste mensen,

De afgelopen tijd is er veel gebeurd rond jullie sociaal plan.
Zoals door IHC al medegedeeld, niet alle leden van alle vakbonden konden instemmen met het eerder bereikte onderhandelingsresultaat.

Ook de leden van De Unie, CNV en RMU hadden hun opmerkingen over de hoogte van de beëindigingsvergoeding, maar alles overziende zagen zij voldoende reden om toch in te stemmen met het bereikte resultaat.
In dit resultaat zijn los van de beëindigingsvergoeding onder andere ook goede afspraken opgenomen waarin boventallige medewerkers begeleid worden van werk naar werk.

Wij vinden het, vooralsnog, belangrijk dat er een door alle partijen gedragen resultaat gaat komen.
Waarbij er én aandacht is voor een goede beëindigingsvergoeding maar waarin óók goede aandacht is voor de begeleiding van die medewerkers die hun baan dreigen te verliezen!
De tijd is tenslotte niet zo dat iedereen nu makkelijk aan ander werk kan komen. Wij hebben FNV en IHC opgeroepen om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden hoe zij uit deze impasse gaan komen.

Op 21 oktober hebben wij weer overleg met jullie directie over de stand van zaken.
Wij nemen aan dat er dan ook duidelijkheid gegeven kan worden over een voor zoveel mogelijk mensen aanvaardbaar sociaal plan, waarbij onze uitgangspunten nog steeds staan.

We vragen jullie nog geduld op te brengen in deze onzekere tijd. We doen er alles aan om voor iedereen in de toekomst wat zekerheid te bieden.

Met vriendelijke groet,

De Unie                           CNV Vakmensen                              RMU

Dirk van Gestel                Peter Vlaming                                  Johann Honders