Al het nieuws

Uitnodiging voor toelichting en ledenvergadering CAO Yara

Op 22 september is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor Yara Sluiskil en Yara Vlaardingen.

Beste Leden,

Vooraf

In de cao 2018 was afgesproken om een werkgroep Fit over de Finish op te richten, deze zou voorstellen uitwerken om de duurzame inzetbaarheid binnen Yara in Nederland vorm te geven.

De werkgroep heeft zich ruim een jaar intensief beziggehouden om een advies vorm te geven aan de cao partijen.

Een karwei waarvan men van tevoren niet besefte hoeveel werk dit zou zijn. Hierbij wil ik, de kaderleden Patrick Mullaert, Harold Verhelst, Ben van den Bos, Rudy Harding,
de medewerkers van Yara die betrokken waren in dit project en FNV collega Celil Coban, bedanken voor hun inzet in de werkgroep.

Resultaat

Dinsdag 22 september 2020 is met Yara een onderhandelingsresultaat bereikt. We willen dit resultaat aan jullie voorleggen en met Yara Fit over de Finish toelichten.

We starten met Fit over de Finish, na elke sessie zullen de bonden aansluitend een ledenvergadering houden, om het gehele resultaat aan jullie voor te leggen.
Op deze wijze proberen we het houden van bijeenkomsten in verband met Corona te minimaliseren.

In de bijlage vinden jullie het onderhandelingsresultaat. 
Het document Fit over de Finish is te groot om bij te voegen, wil je dat hebben stuur dan een mail naar c.hensen@cnvvakmensen.nl Uitnodiging voor de ledenvergaderingen

Woensdag 14 oktober.

In tent van onderhoudsstop

 (na elke info sessies) om:

10:00 uur

12:00 uur

14:00 uur

16:00 uur

18:00 uur

Zijn er collega’s nog geen lid, dan kunnen ze dit voorafgaand aan de ledenvergadering worden en zo deelnemen aan de vergadering. Collega’s die recent lid zijn geworden kunnen ook meestemmen.

Samen sterk voor goede arbeidsvoorwaarden

We zien jullie graag op 14 oktober aanstaande.


Mede namens Ben van den Bos en Rudy Harding

Peter Vlaming

Bestuurder CNV Vakmensen
p.vlaming@cnvvakmensen.nl 

Downloads