Al het nieuws

Uitnodiging ledenvergaderingen cao Royal Philips

Zoals jullie weten loopt de cao Royal Philips op 31 oktober 2019 af en zullen er na het zomerreces onderhandelingen gevoerd moeten gaan worden om te komen tot aangepaste/vernieuwde arbeidsvoorwaarden voor de cao 2019-2020.

De landelijke kadergroep van CNV Vakmensen heeft in aanzet tot deze onderhandelingen al de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht en een concept cao-voorstellenbrief opgesteld.

Deze concept voorstellenbrief wil ik graag met de leden bespreken en horen of zij zich in de inhoud hiervan herkennen. Tevens is er natuurlijk de gelegenheid om zelf met constructieve arbeidsvoorwaardelijke cao-voorstellen te komen.

Tegelijkertijd kan ik jullie tijdens deze ledenvergadering informeren over de arbeidsvoorwaardelijke voorstellen van jouw werkgever.

Data en locatie van de ledenvergaderingen zijn als volgt:

Dinsdag 17 september 2019: Eindhoven
HTC 34_k_026
Aanvang: 15.30 uur

Maandag 23 september 2019: Drachten
Conference room A: R-DTN-A-B -19
Aanvang 15.30 uur

Woensdag 25 september: Best
Healthcare Best
Conference room QY 0112
Aanvang: 15.30 uur

Niet-leden of anders georganiseerde leden zijn ook van harte welkom!

CNV Vakmensen viert 125-jarig bestaan
In 2019 bestaat CNV Vakmensen maar liefst 125 jaar.
Dat vieren we een jaar lang met interessante bijeenkomsten, leuke activiteiten en feestelijke aanbiedingen

1250 euro voor goed doel
Vanaf 1 januari loopt er een speciale lid-werft-lid actie waarbij je voor ieder nieuw lid dat je aanbrengt twee cadeaubonnen van 25 euro van ons krijgt. 10 ledenwervers krijgen bovendien een bedrag van 1250 euro dat ze mogen weggeven aan een vereniging, stichting of goed doel van hun eigen keuze.

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,
Christ Vriens (CNV kaderlid) en

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl