Tekst Cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de laatste afspraken vanuit het principeakkoord te verwerken in nieuwe cao-teksten. Dit proces is nu afgerond en je kan de nieuwe cao-teksten vinden op onze website.

Inhoud
De cao kan je terugvinden op de websitehttps://www.cnvvakmensen.nl/caos/verzekeraars/cao-algemene-verzekeraars
In de basis is de tekst van de cao niet veranderd. Over de volgende onderwerpen zijn de nieuwe afspraken verwerkt in de cao-tekst:

-    de kaders rondom het Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW) zijn verder uitgebreid.
-    De carrière-switchregeling staat vermeld in de cao. Deze gaat in per 1 januari, maar door
     hem vast te plaatsen kunnen werknemers en werkgevers zich hier alvast op oriënteren.
-    De vitaliteitsregeling is redactioneel aangepast waardoor het doel gezond en duurzaam
     werken meer wordt benadrukt.
-   De RVU-regeling is toegevoegd. Per 1 januari 2021 mag de werkgever 3 keer het
     AOW-bedrag vrijgesteld van RVU-heffing verstrekken aan medewerkers die eerder uit
     dienst treden. Deze optie komt vanuit het nationale pensioenakkoord.
     Door afspraken te maken in de cao kunnen ook medewerkers onder de cao-
     verzekeringsbedrijf hiervan gebruik maken en de keuze maken om eerder te stoppen
     met werken. De regeling is tijdelijk en wordt geëvalueerd in 2021 om te
     zien of hij zijn doel beantwoordt, of hij werkbaar is en qua kosten draagbaar.
-    Het individuele budget voor duurzame Inzetbaarheid van €750,- was tijdelijk en staat
     nu in de cao als een structurele jaarlijkse afspraak.

Naast de cao zijn we ook blijvend in gesprek over bijvoorbeeld pensioen en duurzame inzetbaarheid. Dit jaar starten we ook met gesprekken over functiewaardering en gaan we verder in het onderzoek naar een sociaal fonds in de sector. Dit sociaal fonds kan voorzien om de huidige sectorale initiatieven (rondom duurzame inzetbaarheid, werkdruk) ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. 

Werkdruktemeter
In de sector is sinds dit jaar ook een werkdruktemeter. De werkdruktemeter is bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en (arbo-) coördinatoren van verzekeringsmaatschappijen. Doel van de werkdruktemeter is om werknemers en werkgevers het gesprek aan te laten gaan over werkdruk en werkplezier en waar nodig in beweging te komen om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Zie voor meer informatie: https://www.werkdruktemeter.nl/. Elk bedrijf in de sector kan hieraan meedoen. Ik ben benieuwd of het bedrijf waar jij werkzaam bent gaat deelnemen en wat jouw ervaringen zijn.

Contact
Heb je vragen over de cao of rondom je eigen werk? Neem dan contact met mij op.

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl