Tata Steel komt met getallen, maar geen plannen

Op maandag 18 november komt de directie van Tata Steel Europe naar buiten met een baanverlies van 3000 in Europa zonder dat daar uitgewerkte plannen onderliggen.
We schatten in dat de helft daarvan in IJmuiden gaan vallen en het bedrijf geeft aan dat 2/3 daarvan op de kantoren en ondersteunende functies gaan vallen. De rest zou dan nog uit de productie moeten komen. Maar waar en wanneer is allemaal nog niet bekend en dat duurt nog een aantal maanden.

Als CNV Vakmensen vragen wij ons af welke kantoren en welke banen op de tocht staan en wat er in de productie nog af kan. Daar knelt het aan alle kanten om de processen goed draaiend te houden.

Onrust
Wij begrijpen dat dit voor veel onrust en onzekerheid zorgt en dat dit ook nog wel even gaat duren. Volgende week is er een Europese OndernemingsRaad waar wellicht meer duidelijkheid geboden gaat worden.
Uiteindelijk zal daar een procedure van behandeling moeten worden afgesproken die ervoor zorgt dat de plannen daarna naar de deelnemende landen gaan. De COR in Nederland krijgt dan een adviesaanvraag en heeft al aangegeven met de vakbonden samen op te trekken om hier mee aan de gang te gaan.

Ongelukkig
CNV Vakmensen is ongelukkig met de gang van zaken en de inhoud van deze transformatie zoals het bedrijf dit noemt. Wij begrijpen dat er iets moet gebeuren gezien het feit dat ook IJmuiden in zwaar weer zit. Maar zo zwaar reorganiseren is volgens ons niet de weg die we met elkaar op moeten gaan. Daarom hebben wij de directie van Tata Steel Nederland een brief geschreven waarin wij dit op basis van argumenten kenbaar maken. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij alle middelen die we kunnen gebruiken uit de kast zullen halen om de reorganisatie op deze wijze af te wijzen. Tevens hebben wij een claim gelegd op het Werk Gelegenheid Pact (WGP) dat tot oktober 2021 loopt om oplossingen te zoeken voor de problemen.

Samen sterk
Waar wij in het verleden via de weg van overleg vaak de goede richting konden vinden met elkaar, moeten we dit keer constateren dat het bedrijf echt de confrontatie aan het zoeken is met haar werknemers. Interview van de CEO in het FD van afgelopen weekend laat qua duidelijkheid niets te wensen over. Wij zoeken als CNV deze confrontatie niet maar gaan deze ook niet uit de weg. Als vakbond heb je in deze situatie één taak en dat is knokken voor de werkgelegenheid bij Tata Steel Nederland. En daar hebben wij elkaar nodig, samen zijn wij de bond.

Na de EOR van volgende week krijg je de volgende nieuwsbrief van ons over het vervolg. Daarnaast gaan wij op tijd ledenraadplegingen houden en bij jou de stemming peilen. Uiteraard kun je altijd bij ons terecht met jouw vragen en opmerkingen.

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl