Stand van zaken Arriva Limburg/uitvraag kaderleden

Op 8 juni 2020 hebben de vakbonden overleg gevoerd in Limburg over diverse zaken zoals formatie machinisten, ziek van werken op de electrische bus, corona en reisverbod. Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Uitvraag kaderleden Arriva Limburg
Wij, CNV Vakmensen, vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in de samenleving, op de werkvloer of op school. Onze vrijwilligers, ook wel kaderleden genoemd, spelen hierin een aanzienlijke rol. De kaderleden zijn onze ogen, oren en handen op momenten dat het hard nodig is. De kaderleden vormen de schakel tussen de werkorganisatie CNV Vakmensen, de bestuurder en de werknemers bij Arriva Limburg. Momenteel hebben wij vacatures voor de standplaatsen Sittard, Heerlen en Maastricht.

Wat doe je zoal als kaderlid?
- Aanspreekpunt zijn voor collega’s die vragen of problemen hebben op het gebied van werk en inkomen.
- In voorkomende gevallen leden doorverwijzen naar de bestuurder of de jurist van CNV Vakmensen.
- Het op de hoogte houden van de bestuurder CNV Vakmensen van (aanstaande) problemen binnen
- Samen met de andere kaderleden van de bedrijfsledengroep (BLG) en de bestuurder komen tot verbeteringsvoorstellen om problemen op te lossen of wensen te realiseren.
- Het verspreiden van nieuwsbrieven op jouw standplaats;

Kun je
- makkelijk contact leggen met collega’s?
- je goed inleven in de situatie van collega’s?
- goed samenwerken?
- initiatief nemen?

Begeleiding
Door bestuurder Jean-Marie Severijns en hoofdkantoor Utrecht

Aanmeldingsformulier
Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor CNV Vakmensen? Wij willen ons ook inzetten voor jou!

Binnen de huidige BLG Arriva  Limburg zoeken wij  met name kaderleden voor de standplaats Sittard, Maastricht en Heerlen. Wij roepen daarom met name deze leden op zich op te geven als kaderlid. Leden van andere standplaatsen kunnen zich uiteraard ook opgeven. Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Niet waar?

Indien een vergadering valt op een werkdag, regelen wij dat je betaald vakbondsverlof krijgt. Daarnaast bieden wij je ondersteuning in de vorm van vele cursussen (kaderacademie) die je gratis tijdens werktijd kan volgen. Reiskosten worden uiteraard ook vergoed. Meer informatie vind je via www.cnvvakmensen.nl/wie-we-zijn/informatie-voor-kaderleden/functieprofielen

Heb je interesse om als kaderlid met circa 15 CNV-kaderleden, werkzaam bij Arriva, drie- tot viermaal per jaar actief mee te denken, mee te spreken en te beslissen over je eigen arbeidsomstandigheden, je werk en arbeidsvoorwaarden?
Geef je dan op als kandidaat kaderlid BLG Arriva Limburg met bijgevoegd aanmeldingsformulier en mail het formulier vóór 1 juli 2020 naar j.severijns@cnvvakmensen.nl .

Voor de volledige tekst en aanmeldingsformulier verwijs ik je naar de bijlagen.

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Downloads