Sluiting Rütgers Resins

Afgelopen vrijdag ontvingen jullie de nare mededeling dat de directie voornemens is de vestiging van Rütgers Resins in Uithoorn begin 2020 te sluiten. Wat kan CNV Vakmensen nu voor jullie doen?

Voorgenomen besluit
Het zal geen gemakkelijk weekend voor jullie zijn geweest. En er zullen veel vragen zijn, en in de komende periode nog veel onzekerheid. CNV wenst jullie veel sterkte!
Ook de ondernemingsraad wensen wij veel wijsheid toe om in de komende weken/maanden het voorgenomen besluit van een advies te voorzien. Want zoals het in de wet is geregeld, kan het definitieve besluit pas genomen worden als de OR een advies heeft uitgebracht. Als het om sluiting (of reorganisatie) gaat, is er een adviesrecht, geen instemmingsrecht. De directie kan het advies dus naast zich neer leggen, en na een maand wachttijd het besluit alsnog nemen. Maar hoe dan ook, de OR wacht nu de zware taak de argumenten voor sluiting tegen het licht te houden en te beoordelen of de sluiting inderdaad onontkoombaar is. Uiteraard heeft CNV regelmatig contact met leden van de OR, zodat er goede afstemming kan zijn rond het adviestraject van de OR enerzijds en het vakbondsoverleg over een sociaal plan anderzijds.

Een sociaal plan
Inmiddels heeft de directie ook CNV Vakmensen, als een van de betrokken vakbonden, ingelicht over de plannen. We gaan dan ook binnenkort om de tafel. Voor een toelichting, maar vooral om een sociaal plan af te spreken. Dat zijn afspraken over regelingen die kunnen helpen om ander werk te vinden, bijvoorbeeld door opleidingen en loopbaanadvies mogelijk te maken. Maar ook afspraken over het verzachten van de nadelige financiële gevolgen van een gedwongen ontslag horen in een goed sociaal plan thuis.
CNV gaat zich sterk maken voor een goed sociaal plan voor jullie. Met ruimte (in tijd en geld) om je tijdig voor te bereiden op de zoektocht naar ander werk, of een andere fase in je loopbaan. En met een fatsoenlijke beëindigingsvergoeding, die past bij het gegeven dat de sluiting van deze vestiging is ingegeven door het willen verhogen van de winstgevendheid van de hele groep.

Vragen of reacties?
Na het eerste overleg met de directie, dat hopelijk binnen een week of twee kan plaatsvinden, zal ik jullie verder informeren over de manier waarop we tot een sociaal plan willen komen. Dan zullen de vakbondsleden ook geraadpleegd worden over de inzet voor de onderhandelingen. En ook over de samenhang met een eventueel nieuwe cao. Want die stond ook al een tijdje op de agenda. 
Maar als er nu al vragen of reacties zijn, ideeën of wensen over wat erin een sociaal plan moet, dan hoor ik dat graag!
Bel of mail naar je CNV-onderhandelaar via 06-23811392 of j.dekker@cnvvakmensen.nl

 

Jolien Dekker,
Bestuurder CNV Vakmensen
06 – 23811392
j.dekker@cnvvakmensen.nl