Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat sociaal plan Aldi Zaandam

Zoals jullie weten hebben de bestuurders van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV en de ondernemingsraad een aantal keer overleg gehad met jullie werkgever Aldi Zaandam BV. Na stevige onderhandelingen is het gelukt om te komen tot een onderhandelingsresultaat. Het is nu aan de leden om hierover te stemmen.

De belangrijkste punten uit het Sociaal plan:

  • Transitievergoeding: alle boventalligen hebben recht op een transitievergoeding. Sinds januari 2020 geldt er een nieuwe transitievergoeding (WAB), deze pakt voor oudere werknemers en voor werknemers met langere dienstverbanden slechter uit. Daarom hebben we afgesproken dat voor deze werknemers de oude transitievergoeding geldt (WWZ). Voor werknemers met een kort dienstverband is de nieuwe regeling (WAB) over het algemeen beter. Afgesproken is dat je gebruik maakt van de regeling die voor jou het hoogst is. Op deze manier kan je aanspraak maken op de voor jouw gunstigste regeling;
  • Reiskostenregeling auto: werknemers die herplaatst worden naar een andere locatie hebben recht op 0,19 eurocent voor de extra kilometers gedurende 36 maanden;
  • Reiskostenregeling bij gebruik van het openbaar vervoer: werkelijk gemaakte kosten worden gedurende 36 maanden op basis van tweede klas vergoed;
  • Verhuiskostenregeling: werkelijk gemaakte kosten worden vergoed met een maximum van 3 maandsalarissen. Daarnaast ontvangt de werknemer 96 uur of 12 dagen bijzonder verlof om de verhuizing te regelen;
  • Code 95 voor de chauffeurs: Aldi zal op haar kosten zorg dragen voor een collectief programma dat chauffeurs waarvan code 95 op of voor 1 oktober 2021 verloopt, in de gelegenheid stelt code 95 te verlengen;
  • Rechtsbijstand: kosten tot 450 euro worden vergoed.

Het is nu aan jullie of jullie het behaalde resultaat voldoende vinden.
Lees het bijgevoegde sociaal plan goed door en breng je stem uit vóór 19 november 2020.
Je stemformulier graag scannen (of foto maken van je formulier) en mailen naar: s.faez@cnvvakmensen.nl


Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl
Downloads