Laat weten wat je van het cao-akkoord CRV vindt

Er is een akkoord bereikt tussen vakbonden en CRV. In de bijlage treffen jullie de tekst hiervan aan.

Onzekere tijd

Het cao-overleg stond in het teken van een onzekere tijd, wat enerzijds voorzichtigheid betekent en anderzijds toch gekeken moest worden naar innovatie en naar de werknemers. Met wederzijds begrip zijn we toch tot een cao-resultaat gekomen. Het CNV legt het cao-resultaat dan ook met een positief stemadvies aan jullie voor.

Loon

Vakbonden hebben ervoor gekozen om de loonsverhoging middels een "vast” bedrag toe te passen en wel een bedrag van €65 per maand, alle lonen in de schalen stijgen met 65 euro per januari 2022. Dit betekent dat werknemers die lager in het loongebouw zitten en werknemers die pas met werken zijn begonnen er in verhouding er het meeste op vooruit gaan dan werknemer hoger in het loongebouw. Hiernaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0.25% tot 1.75% in 2022.

RVU

Er is een RVU-regeling afgesproken waarmee werknemers met een zwaar beroep 2 jaar vóór hun individuele AOW-datum kunnen stoppen met werken en dan een bedrag aan uitkering krijgen van de werkgever. Dit bedrag is nu bruto €1847 per maand en wordt weer aangepast in 2022.
Er is een bedrag door de werkgever voor 2022 gereserveerd voor de groep (zie functies het cao-akkoord) en er is een aanmeldprocedure. Heb je interesse hierin, neem dan contact op met Personeelszaken en of bel met ondergetekende voor nadere informatie. Dit is een uitvoering van het pensioenakkoord.

Monsternemers

Vakbonden streefden binnen CRV altijd ernaar één cao voor alle werknemers af te sluiten (nu zijn het er nog 2). Tijdens deze overlegronde zijn grote stappen hiertoe gezet. De loonsverhoging met een vast bedrag (€65 per loonperiode) betekent voor monsternemers een verhoging van 0.42 eurocent per uur. En in 2022 krijgen monsternemers ook recht op de eindejaarsuitkering van 1.75% over het inkomen in 2022, en meerdere toeslagen (kledingbudget, wasvergoeding) worden verhoogd.

DI-Budget

Het DI-Budget is vanaf 2022 pas verlopen naar 5 jaar in plaats van 4 jaar en hiernaast komt er een werkgroep om tot een bredere beleid te komen inzake duurzaam inzetbaarheid.

Stem over het cao-resultaat 

Lees het cao-resultaat goed door. CNV Vakmensen legt het cao-resultaat met een positief stemadvies voor. Leden hebben het recht om over het cao-resultaat te stemmen. Daarom verneem ik graag per e-mail wat je stemt. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je je stem per e-mail aan mij uitbrengen. Graag uiterlijk 14 december 2021, e-mailen aan p.deridder@cnvvakmensen.nl 

Heb je nog vragen?

Dan verneem ik dit graag telefonisch of per e-mail.

Peter de Ridder, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1997 / p.deridder@cnvvakmensen.nl