Al het nieuws

Kom allen naar de ledenvergadering bij Qsil

Uitnodiging ledenvergadering op maandagmiddag 18 februari om 15.45 uur in de bedrijfskantine van Qsil te Winschoten.

Deze bijeenkomst staat in het teken van het sociaal plan Qsil dat op 1 januari 2019 afliep. Graag willen wij met jullie bespreken hoe nu verder te gaan. De directie van Qsil Winschoten heeft aangegeven dat zij het huidige sociaal plan, o.a. afgesproken met de bonden CNV Vakmensen en FNV, niet wil verlengen. Wel zijn er signalen dat de directie een nieuw sociaal plan wil afspreken met de OR van Qsil. De ondernemingsraad heeft aangegeven dat zij niets voelt voor het afspreken van een nieuw en slecht sociaal plan met de directie van Qsil Winschoten.

De verwachtingen voor de komende jaren zijn dat er bij Qsil in Winschoten functies zullen verdwijnen en het gevolg daarvan is dat er mensen ontslagen worden. Kortom, er zal werkgelegenheid verdwijnen de komende jaren. Een goed en fatsoenlijk sociaal plan afspreken is daarom zéér belangrijk en urgent!

Samen met jullie willen wij bespreken hoe wij de goede afspraken, die in het vorige sociaal plan stonden, willen behouden. Het vorige sociaal plan liep tot 1 januari 2019.

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl