Al het nieuws

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen

GEWIJZIGD PROGRAMMA: DEN HAAG KOMT NAAR ROTTERDAM!!! METAALWERKNEMERS IN REGIO ROTTERDAM LEGGEN OP 18 MAART EEN DAG HET WERK NEER!

Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat kan nu niet. Daarom eisen wij:
- Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen!
- Regel indexatie voor elke generatie!
- Bied een pensioen voor iedereen, ook flex en zzp!

KORTING OP PENSIOEN IS ONACCEPTABEL!
Werknemers leveren al jarenlang in op hun eigen pensioenopbouw. De koopkracht van de huidige werknemers blijft daardoor straks bij pensionering ernstig achter! Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. En dan blijft deze regering de AOW-leeftijd maar verhogen! En mocht je eerder met pensioen willen gaan, dan riskeert jouw werkgever zelfs een fikse boete!

PENSIOENPLANNEN VAN DE VAKBONDEN WERKEN BETER!
Het kan ook anders. In onze plannen wordt de AOW-leeftijd nu bevroren op 66 jaar. Die laten we nu dus niet verder stijgen! In onze plannen is er wèl ruimte om tot een gewone pensioenverhoging (indexatie) te komen voor iedereen! En geven we iedereen het recht om pensioen op te bouwen.

HET IS NÚ DE HOOGSTE TIJD OM DAARVOOR IN ACTIE TE KOMEN!
DAAROM WORDT ER OP 18 MAART DOOR WERKNEMERS IN DE METAAL, EN IN VELE ANDERE SECTOREN, EEN DAG GESTAAKT! OOK IN ROTTERDAM!

PLAATS:
Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam
TIJD: Vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur (stakingsinschrijving vanaf 11:00 uur)
WIE: ALLE WERKNEMERS IN DE METAALINDUSTRIE IN DE REGIO ROTTERDAM

WAAROM STAKEN WE VOOR EEN GOED PENSIOEN?
We staken niet omdat we het leuk vinden. We staken om op 18 maart de regering duidelijk te maken dat het ons menens is. Als we nú niks doen, dan weten we zeker dat wij, maar ook generaties na ons, een goede oudedagsvoorziening kunnen vergeten.
En daarmee verliezen we ook het zicht om gezond de AOW-leeftijd te halen.

Die AOW-leeftijd is nu al hoog, maar die wordt straks alleen maar hoger en hoger!
Wist je dat…
- de snelle verhoging van de AOW-leeftijd een crisismaatregel was? Die crisis is allang voorbij. Tijd voor een goed pensioen!
- ruim een derde van de werkenden geen of weinig pensioen opbouwt? Dat komt onder meer door onzeker werk.
- er ruim 1400 miljard (!) euro in de pensioenpot zit?
- Nederland het grootste pensioenvermogen per inwoner ter wereld heeft!
- de kinderen die nu geboren worden, misschien wel tot na hun 80ste moeten werken?
- het pensioenoverleg is geklapt omdat het kabinet alleen voor korte-termijnoplossingen geld wilde uittrekken, en
- dit bovendien ten koste zou gaan van ander sociaal beleid? Over structureel geld voor
onze redelijke eisen viel niet te onderhandelen.

Begrijp je dan dat we nu zijn uitgepraat en dat alleen acties ons pensioen kunnen redden!

STAKEN DOE JE SAMEN, DOE MEE!
In Nederland is er een recht op staken. Juist ook als het gaat om pensioen. Het collectieve belang van werknemers wordt door het ontbreken van een pensioenakkoord, rechtstreeks geraakt. FNV en CNV roepen al hun leden op om deel te nemen aan collectieve acties, als bijvoorbeeld werkonderbrekingen voor kortere of langere duur, Deze collectieve acties zijn gericht tegen het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waarover normaliter collectief wordt onderhandeld en vallen binnen de bescherming van artikel 6 lid 4 ESH.

In het hele land vinden op 18 maart acties en stakingen plaats voor een fatsoenlijk pensioen! Wij hebben vooraf aan de gezamenlijke werkgevers gemeld dat er deze dag gestaakt wordt. Het is niet verplicht om zelf te melden dat je staakt, maar het mag uiteraard wel.

Als lid van een vakbond krijg je een stakingsuitkering. Neem je lidmaatschapspas dus mee (en je IBAN-nummer). Als je vóór of op 18 maart 2019 lid bent of wordt, dan ontvang je een stakingsuitkering.
Nog geen lid? Bezoek onze website fnv.nl/lidworden of www.cnvvakmensen.nl
Meer informatie op www.cnv.nl/goedpensioen CNV Vakmensen: 030-7511007| pensioen@cnvvakmensen.nl

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik je naar de bijlage.

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen

Downloads