Al het nieuws

De Cao-ING: hoe nu verder?

Nu er een akkoord is over de ING-cao, is het tijd om verder te kijken. Voor de zomer zullen in ieder geval de teksten van de nieuwe cao klaar zijn. Er staan ook afspraken in de cao die al doende ingevuld gaan worden. Daarbij kan CNV Vakmensen jouw gebruiken, in een cao-squad of werkgelukambassadeur.

Het invullen van de cao: Wil jij meedoen aan de cao-squad?
Bij sommige zaken is er afgesproken dat wij op een agile manier de cao gaan vormgeven. Dat betekent dat wij stapje voor stapje en met proberen, vergissen/lukken en/of opnieuw proberen afspraken gaan maken. Net zoals de mobiele app stapje voor stapje tot stand is gekomen, zo willen wij ook met betrekking tot bepaalde onderwerpen invulling gaan geven aan cao-afspraken. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan hoe we invulling gaan geven aan de pool van werkgelukbrengers (vervangers), die jou de mogelijkheid geven om tijd voor ontwikkeling, zorg of jezelf te claimen en dat er een vervanger komt voor die uren. Of aan het invulling geven van de afspraak over de focus op plan B in het Mijn Koersplan. Dat gaat ook gebeuren op een agile-achtige manier in squads, kleine teams, die aan de slag gaan met die onderwerpen. In die squads zitten mensen van ING namens de werkgever, maar ook ING-ers namens de werknemers. CNV Vakmensen wil ook graag dat haar leden hieraan meedoen. De volgende onderwerpen zijn benoemd: tijd en werkdruk, werkgeluk, mvo en vakmanschap en ontwikkeling. ING zal je volledig in de gelegenheid stellen hieraan mee te doen en oplossingen te zoeken als dat gevolgen heeft voor je werk. Het tijdsbeslag is voor enkele maanden 1 dag per week. Een unieke kans om direct invloed te hebben op jouw cao! En goed voor jouw plan B. Als je hiervoor belangstelling hebt, laat het dan weten, dan ga ik graag het gesprek met je hierover aan. Ook als je twijfelt, laat het mij weten. (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Vinger aan de pols met de werkgelukambassadeurs
Werkgeluk is het CNV-thema, dat nadrukkelijk aandacht heeft gekregen in de ING-cao. Daar zijn wij trots op. Maar dat verplicht ook. Van sommige leden kregen wij ook de reactie: Eerst zien en dan geloven! Bij velen is de werkdruk zo hoog, dat zelfs voor vakbondsbijeenkomsten er geen tijd is. En dat vinden wij heel slecht. Daarom moet er zo snel als mogelijk aan de slag gegaan worden met het oplossen van de werkdruk. Dat kan o.a. door het inzetten van vervangers voor als jij even wat anders wil doen. Dat kan ook door een volwaardige relatie met je leidinggevende, waarmee je goede gesprekken hebt over wat jou motiveert. Dat kan ook door werken in een leuk team, waar jij jezelf kunt zijn. Kortom er zijn verschillende redenen waardoor jij en je collega’s werkgeluk kunnen ondervinden. Hoe gaat het met werkgeluk en worden de problemen met werkdruk daadwerkelijk opgelost? Natuurlijk kan dat niet 1,2,3, maar er moet in ieder geval vooruitgang in zitten. CNV Vakmensen wil dat graag monitoren. Daarvoor zijn er oren en ogen nodig in het bedrijf, de CNV werkgelukambassadeurs. Waar je ook werkt bij ING, graag hoor ik van jou hoe het nu zit met werkgeluk en of je ideeën hebt om werkgeluk te verbeteren. Dat kan ook telefonisch of per mail. Wil jij werkgelukambassadeur worden, laat het mij weten. (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl).  Samen gaan wij jouw werkgeluk en dat van je collega’s verbeteren of koesteren. 

April: weer maand van de vakbond
De maand april is weer maand van de vakbond bij ING. Als jij collega’s hebt, die nog geen lid zijn, zij kunnen gedurende de maand april een jaar lang gratis lid worden. Het lidmaatschap wordt door ING betaald. We komen langs op de grote kantoren in Amsterdam en Leeuwarden. Helaas lukt het ons niet om ook ons gezicht te laten zien in de kantorenorganisatie. Werk jij in de kantorenorganisatie dan kan jij wellicht je collega wijzen op het gratis lidmaatschap via www.cnvvakmensen/ing/gratislidmaatschap. Al bestaan wij dit jaar 125 jaar, leden blijven steeds nodig. 

Vragen en/of opmerkingen
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl