Al het nieuws

Aanpassingen sociaal plan DAS

Begin februari bleek dat het, op basis van de uitslag van de stemming bij de drie vakbonden gezamenlijk, nodig was om het overleg over het sociaal plan te hervatten.

In de daaropvolgende onderhandelingen is er een aantal verbeteringen afgesproken. 
Op 15 februari 2019 is er daarom een nieuw principeakkoord gesloten.  

Wijzigingen in het sociaal plan
Dit zijn de wijzigingen die wij hebben kunnen afspreken. Wij gaan ervan uit dat het draagvlak onder de medewerkers hiermee voldoende zal zijn om het sociaal plan te kunnen ondertekenen.

  • De looptijd van het sociaal plan wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2021. Dit is een belangrijke verbetering omdat wij hiermee voor een langere periode een sociaal vangnet creëren.
  • Het budget van € 5.000,- kan ook aangewend worden voor een financieel fit gesprek. Wij breiden dus de bestedingsmogelijkheden uit. Uit ervaring bij andere bedrijven weten we dat een financieel fit gesprek zeker voor oudere medewerkers een belangrijk hulpmiddel is om een besluit over hun toekomstrichting te nemen.
  • De positie van arbeidsgehandicapten wordt versterkt. Jouw werkgever zegt toe gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om arbeidsgehandicapten buiten de afspiegeling te houden. Indien dit instrument gebruikt wordt, leidt dat er overigens wel toe dat een andere collega boventallig zal worden.

De volledige tekst van het sociaal plan vind je in de bijlage.  

Stemming
Bij de vorige stemming was de uitslag onder de CNV-leden overwegend positief. Er is nu nog een aantal extra punten afgesproken. CNV Vakmensen oordeelt daarom positief over de gemaakte afspraken in dit sociaal plan. Mocht dit aanleiding zijn om jouw stem alsnog te willen aanpassen, laat me dit dan vóór dinsdag 26 februari 2019 weten via s.hendriks@cnvvakmensen.nl

Bijpraatsessie
Op donderdag 21 februari is er om 17.00 uur een bijeenkomst waarin je kunt worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Deze wordt gehouden op kantoor Amsterdam in zaal 11.01.

Vragen/contact
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het dan weten.

Sandra Hendriks
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 53 95 20 
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl

 

Downloads