Onderhandelingsresultaat cao en sociaal plan Sodexo: Breng je stem uit!

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen Sodexo en vakbonden over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Geen topresultaat, maar wel een waarin we hebben kunnen afspreken dat de herstelperiode tot en met juni volgend jaar vergezeld gaat van én een loonsverhoging én het behoud van het sociale plan. Bijgaand een toelichting op het resultaat.

LET OP ! VOOR DE MEDEWERKERS VALLEND ONDER DE CAO FF IS HET RESULTAAT ZOWEL VAN TOEPASSING OP DE CAO ALS OP HET SOCIAAL PLAN. VAL JE ONDER DE CAO CATERING OF SCHOONMAAK DAN GELDT ALLEEN HET AFGESPROKENE TAV HET SOCIAAL PLAN

Loonstijgingen
Wij hebben twee loonstijgingen kunnen afspreken. Per 1 januari 2022 een stijging van de lonen met 1%. En daarnaast een stijging van de loonschalen met 10,1%. Dat laatste klinkt misschien een beetje abstract, maar betekent in de praktijk dat als je schaalpositie nu onder de 100 zit en je scoort een voldoende qua functioneren dit jaar, je gegarandeerd toch ook een tweede structurele verhoging krijgt naast deze 1%. Dit doordat je schaalpositie zakt naar onder de 90 en je daarmee recht hebt op 0,25% structureel extra bij een voldoende beoordeling. Als je nog lager in je schaal zit of je scoort een goed (waarvan wij heus wel weten dat die niet altijd scheutig mee wordt omgedeeld) dan kom je op een nog hoger percentage uit. En als je al op een Relatieve Schaalpositie zit (RSP) van boven de 100 (een relatief kleine minderheid die onder de cao valt) dan blijft het bij de 1%, want dan zak je niet terug naar een RSP van onder de 90. Maar voor de meeste medewerkers zit er dus ongeveer 1,25% in het vat voor de komende 12 maanden.

Niet geweldig, maar we willen ook zeker vermijden dat we op een nullijn blijven voor de mensen die onder de cao FF vallen, wat wel voorlopig zo is bij de Sodexo-medewerkers in de catering helaas. Niemand is namelijk gebaat bij een stilstand van de cao-lonen in Nederland in een tijdperk waarin hoge(re) inflatie mogelijkerwijs op de loer ligt.

Overige afspraken
We hebben daarnaast afgesproken dat
a) Er eenmalig 125 Euro gaat worden uitgekeerd op korte termijn (per 1-8)
b) Goede Vrijdag niet langer een doorbetaalde feestdag is. Dat was een onbedoeld foutje van werkgeverszijde bij de omzetting van de arbeidsvoorwaardenregeling naar de cao, daarvoor was Goede Vrijdag namelijk al geen doorbetaalde Feestdag. We keren nu terug naar de oude situatie, hiermee ook meer financiële ruimte scheppend voor een loonsverhoging.

c) Dat het sociaal plan verlengd wordt met een half jaar (wij als vakbonden vonden een langere periode, rekening houdend met herstel de komende maanden en daardoor daarna meer financiële ruimte voor Sodexo om tot een beter sociaal plan te komen, onbespreekbaar).
d) Dat we gaan onderzoeken of er voor de oudere medewerkers die onder de cao FF vallen de mogelijkheid is om drie jaar eerder dan de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken. Daar zal wel financiering voor gevonden moeten worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van subsidies vanuit de overheid. 

Het is overigens ook goed om te vermelden dat mocht er onverhoopt sterker dan verwacht herstel komen bij Sodexo de cao (ook) voorziet in een winstdelingsregeling in december 2022 die ervoor zorgt dat er over het komende boekjaar, dat begint op 1 september 2021 en daarmee grotendeels gelijk loopt met de looptijd van de cao, nog een nabetaling volgt in de vorm van winstdeling.

Stemmen
We nodigen onze leden van harte uit om te stemmen over de cao (als je onder de cao FF valt) en over de verlenging voor een laatste half jaar van het sociaal plan (als je onder de cao FF óf de cao catering of schoonmaak valt). Dat kan door voor vrijdag 16 juli 17 uur te mailen naar je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ook is de onderhandelingsdelegatie beschikbaar voor een digitale ledenvergadering op 15 juli om 13 uur via Teams waarop je ook kan stemmen. Wil je daaraan deelnemen, mail dan óók naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl Heb je vragen of opmerkingen over de info, bel gerust op 06-20471892.

Downloads