Al het nieuws

Betaald Vrijwilligerswerk voor cao Visdetailhandel

Wil jij een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke bedrijfstak Visdetailhandel? Zou jij daar ook een vergoeding voor willen ontvangen? Meldt je dan aan als CAO-vertegenwoordiger werkgroep "Aantrekkelijker sector Visdetailhandel"
Samen de visdetailhandel aantrekkelijk maken
CNV Vakmensen wil graag met de VNV en CVAH de bedrijfstak Visdetailhandel aantrekkelijker maken om in te werken.
Betreffende partijen hebben daarom een werkgroep ingesteld die hiervoor met voorstellen moeten komen. Het gaat dan om voorstellen op het gebied van de Arbeidsomstandigheden (veilig en gezond werk), Arbeidsrelaties (samen plezierig werken); Arbeidsvoorwaarden (cao en pensioen) en Arbeidsinhoud (Wat voor werk doe je) . Deze 4 factoren bepalen de Kwaliteit van de Arbeid.

Samen met een afvaardiging vanwerkgevers zoeken we naar Best Practices (Beste voorbeelden uit de praktijk), Push en Pull-facoren in de sector (Wat is aantrekkelijk en kan nog aantrekkelijker; Wat is niet aantrekkelijk en kan worden vermeden). etc.

Aanvullende informatie

De opdracht van cao-partijen kan je teruglezen op bladzijde 26 van de cao. Het gaat dan in eerste instantie om het protocol Vitaliteit en Verhogen aantrekkelijkheid arbeidsmarkt Visdetailhandel. Op het moment van schrijven is de hoogte van de vergoeding nog niet bekend, behalve dat het een marktconforme vergoeding moet zijn.
De verwachting is dat de werkgroep in 2019 ongeveer 3x bij elkaar komt, waarschijnlijk in Leusden.

Meedoen?
Heb je interesse meldt je dan aan bij Wietze Kampen Bestuurder CNV Vakmensen onder vermelding:  "Deelname werkgroep Visdetailhandel". Je kan mij bereiken via w.kampen@cnvvakmensen.nl. Geef dan in ieder geval je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer door, zodat ik je kan bereiken.

Voobeeldbedrijven MKB

Mocht je geen interesse hebben in de werkgroep, maar wel voorbeeldbedrijven kennen waar het heel goed werken is (met name in het MKB), dan zou ik dat ook graag weten. Je mag dan hetzelfde e-mailadres gebruiken. Geef dan graag de naam van het bedrijf, straat en plaatsnaam door.

Hartelijk dank voor je medewerking en


Vriendelijke Groeten,


Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen
E: w.kampen@cnvvakmensen.nl