Al het nieuws

Principe-Akkoord Visdetailhandel

Het gaat om een driejarige cao dat naast afspraken over Duurzame Inzetbaarheid en de invoering van een nieuw loongebouw veel andere kwalitatieve verbeteringen bevat.
CNV Vakmensen heeft een principe-akkoord bereikt dat wij graag positief aan jullie willen voorleggen. Het gaat om een driejarige cao met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De cao kent de volgende punten:

Loonsverhogingen:
  • 1 juli 2021 2,5%
  • 31 december 2021 2%
  • 1 januari 2023 1,5%

Functie- en Loongebouw
Op 1 januari 2022 wordt er een nieuw Functie- en Loongebouw ingevoerd. Hierbij worden de meeste functies opnieuw ingedeeld. De verwachting is dat door de invoering van het nieuwe functiegebouw de individuele lonen aanzienlijk zullen stijgen naast de bovengenoemde loonsverhogingen. Ook liggen de schalen en het perspectief aanzienlijk hoger dan het huidige loongebouw. De beloning in de bedrijfstak wordt daarmee concurrerend met aanpalende sectoren in het verssegment detailhandel zoals de Groente en Fruit, Poeliers, Bakkers en Slagers. Tot nu toe lagen de cao-lonen behoorlijk lager. Omdat de invoering van het loongebouw voor individuele werkgevers tot grote kostenstijgingen kan leiden is afgesproken dat het jaar 2022 wordt gebruikt als overgangsjaar om van het oude loongebouw naar het nieuwe te komen. De loonsverhogingen uit het vorige kopje moeten dan ook worden gezien als een minimum. In de tweede helft van dit jaar worden de bedrijven geïnstrueerd hoe de functies in het nieuwe functiegebouw gezet moeten worden en de consequenties daarvan voor de beloning.

Duurzame Inzetbaarheid
Ook op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid is veel bereikt. De nieuwe cao maakt nu het werken in een tweeploegenrooster mogelijk, waarbij de mogelijkheid ontstaat om lange werkdagen die in sector voorkomen te splitsen. Een andere rem op de lange arbeidstijden is de afspraak dat er een verplichte vrije dag komt als een werknemer drie werkdagen van 11 uur of meer heeft gemaakt. Voor oudere werknemers is er ook veel bereikt. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen bij de middelgrote bedrijven de mogelijkheid om alleen binnen de uren van het dagvenster te werken. Momenteel zijn we bezig met een sectoranalyse die als doel heeft binnen de looptijd van de cao te komen tot een generatiepact (80-90-100-regeling). Daartoe werken werkgevers met CNV Vakmensen en het SPDI toe naar een definitie van zwaar werk. Voor de andere uitgebreide afspraken en de details op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid verwijs ik naar de bijlage (principeakkoord).

Wet WIEG
Partners van werknemers krijgen gedurende 5 weken van het geboorteverlof een aanvulling van 10% op de UWV-uitkering. Het UWV betaalt 70%, De Werkgever 10% en de Werknemers 20%. cao-partijen hopen dat op deze wijze een discussie over het geboorteverlof in de bedrijfstak gaat ontstaan en er meer draagvlak komt voor deze belangrijk maatschappelijke discussie.

Loopbaancheck en Financieel Advies
Er komen vergoedingen voor een Loopbaancheck en Financieel Advies voor een pensioenscan (voor bedragen en details zie de bijlage).

Individuele Leerrekening (IL) en Persoonlijk Opleidingsbudget (POB)
Voor de POB-regeling (artikel 21A) wordt de jaarlijkse reservering door de werkgevers van € 150 met € 50 verhoogd tot € 200. Het maximale budget kan aangroeien tot € 1000 na 5 jaar. Voor de IL-regeling (artikel 21B) wordt de jaarlijkse bijdrage van de werkgevers van € 200 met € 50 verhoogd tot € 250. Dit maximum groeit aan tot € 1250 na 5 jaar.

Overige Afspraken
Voor de overig gemaakte afspraken verwijs ik naar de details van het principe-akkoord.

Stemmen
Graag wil ik vóór 10 juli 18.00 uur weten of je kan instemmen met het bereikte principe-akkoord.
Om te stemmen klik hier. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kan je je stem ook toesturen via de mail aan w.kampen@cnvvakmensen.nl
Geef dan aan of je:
1. Vóór het principeakkoord stemt
2 Tegen het principeakkoord of
3 Neutraal / Geen mening hebt.

Gert Koster en ondergetekende willen je van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen,

Wietze kampen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 3004
E. w.kampen@cnvvakmensen.nl

Downloads