Al het nieuws

cao-onderhandelingen visdetailhandel

Op 26 mei 2021 vindt de eerste ronde van het cao-overleg in de Visdetailhandel plaats.
De cao-onderhandelingen zijn later gestart dan normaal. Door de corona-pandemie waren enkele onderzoeken die input moeten leveren voor de cao-onderhandelingen nog niet opgeleverd. Deze onderzoeken zijn nu in een afrondende fase, zodat het overleg nu wél kan worden opgestart. Werkgevers hebben bij het uitstellen beloofd, dat de invoering van de loonsverhoging op 1 januari 2021 met terugwerkende kracht zal plaats vinden. ik zal ze zeker aan die belofte houden. De laatste ingeplande onderhandelingsronde staat op 23 juni 2021. 

jouw reactie op de conceptvoorstellen
Als voorbereiding op de onderhandelingen tref je hierbij een concept voorstellenbrief aan (zie bijlage). Het staat je vrij om hierop te reageren. Zorg er wel voor dat ik je reactie binnen heb vóór 7 mei 2021, zodat ik bij het definitief maken van de voorstellen met je reactie rekening kan houden. Je kunt je opmerkingen, aanvullingen, complimenten of afkeuringen kenbaar maken via een e-mail naar w.kampen@cnvvakmensen.nl. Ik zal daar zeker op reageren.

Mee naar de onderhandelingen?
Lijkt je het leuk als CNV-lid in de sector de onderhandelingen mee te maken? Laat me dat dan weten! Op grond van de cao mag je erbij zijn en wordt je loon gewoon doorbetaald! Er is plaats voor twee leden. Toewijzing gebeurt op grond van: "Wie het eerst komt het eerst maalt". Je aanmelding kan je eveneens versturen naar w.kampen@cnvvakmensen.nl. Zorg ook dat ik een telefoonnummer en e-mailadres van je krijg, zodat ik contact met je kan maken.

Definitieve Voorstellen

Op grond van jullie reacties verwerk ik de concept-voorstellen tot een definitieve versie. Deze zal ik tegelijkertijd met het verzenden aan de werkgeversdelegatie ook aan jullie toesturen.

Jullie reacties tegemoetziend, tekent,

Wietze Kampen
Bestuurder
CNV Vakmensen

Downloads