Al het nieuws

Agrarische Bedrijfsverzorging: stem over je nieuwe cao

3,25 procent meer loon per 1 april, vrije keuze om overuren in geld of in tijd uit te laten betalen, een reiskostenvergoeding van 25 cent per kilometer voor iedereen, een thuiswerkvergoeding en aansluiting bij de aanvullende verzekering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dat is het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao in de Agrarische Bedrijfsverzorging. Leden kunnen in deze mail over het resultaat stemmen.
Na drie onderhandelingsronden zijn we met de werkgevers in de agrarische bedrijfsverzorging tot een resultaat gekomen dat we de leden willen voorleggen. Naast een aantal verbeteringen over loon en overuren, zijn een aantal intenties afgesproken. We leggen jullie graag een collectieve arbeidsovereenkomst voor die loopt van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023. Het complete voorstel vind je in de bijlage. De hoofdpunten zijn:

  • De lonen stijgen per 1 april 2022 met 3,25 procent.
  • De werknemer mag kiezen of hij/zij overuren in geld of in tijd laat uitbetalen.
  • Mensen die thuiswerken krijgen een vergoeding volgens de norm van de Nibud (nu 2 euro per dag)
  • De reiskostenvergoeding wordt 25 cent per kilometer voor alle medewerkers.
  • De sector sluit zich aan bij de uitgebreide werknemersverzekering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (PAWW).
Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt voor de toekomst. In een volgende cao kunnen hier afspraken uit voort komen.
  • Er komt onderzoek om via Stigas de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • Werkgevers en vakbonden onderzoeken of een regeling voor vervroegd uittreden mogelijk is.
  • Werkgevers en vakbonden gaan het jaarurenmodel evalueren.
Het woord is nu aan de leden. Het resultaat is mede mogelijk gemaakt door jullie collega's Martin Hulsink, Albert van Loo en Adrie Kerkvliet die namens onze leden bij de cao-onderhandelingen betrokken waren. Wil je ook actief worden in onze landelijke ledengroep, laat het me weten. 

Heb je vragen, bel of mail me gerust.


Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen
 

Downloads