Cao-overleg schoonmaak kabbelt voort, maar belangrijke momenten naderen

Op 4 en 5 november hebben we 2 dagen met de werkgevers onderhandeld over een nieuwe cao schoonmaak. Echte onderhandelingen kon je het eigenlijk niet noemen, omdat we we nog steeds bezig zijn om voorstellen uit te wisselen en te zien wat die inhouden. De werkgevers hebben nog steeds niet laten weten wat hun loonbod is.

We hebben in die 2 dagen natuurlijk het nodige met elkaar besproken. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen:

Eerder stoppen met werken

Schoonmaak is zwaar werk. Vakbonden willen graag dat er in de cao verschillende mogelijkheden komen om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Zo willen we graag dat er voor fulltimers een mogelijkheid komt om voor ongeveer hetzelfde inkomen minder uren te werken. Een 80-95-95-regeling. Dat houdt in 80% werken, 95% loon en 95% pensioenopbouw.

Voor parttimers moet er een mogelijkheid komen om gebruik te maken van de huidige regeling om eerder te stoppen met werken, maar dan voor een langere periode. Bijvoorbeeld als je langer dan 10 jaar in de schoonmaak werkt 2 jaar voor de AOW-datum. En als je langer dan 20 jaar in de schoonmaak werkt 3 jaar voor AOW-datum. Tijdens deze onderhandelingen hebben we met een deskundige uitgerekend wat de verschillende mogelijkheden kosten. Duidelijk is wel dat de beste regeling ook het meeste gaat kosten.

Voor alle partijen is wel duidelijk dat het belangrijk is dat mensen bij een keuze voor een (pensioen)regeling ook goed op de hoogte zijn van de financiële gevolgen. Daarom willen we dat er binnen de schoonmaak financiële adviseurs komen die iedereen, zonder kosten, kunnen helpen om de eigen gevolgen in beeld te brengen.

Nachtdiensten

We hebben gesproken over nachtdiensten. Bekend is dat nachtdiensten zwaar zijn en dat je eigenlijk meer rusttijd nodig hebt als je veel nachtdiensten werkt. We hebben voorstellen besproken waarbij mensen die nachtdiensten werken minder uren per week hoeven te werken voor hetzelfde loon. Werkgevers hebben daar nog niet op gereageerd.

Ziekteverzuim

De bonden krijgen veel klachten van leden over het beleid rond ziekteverzuim. Op veel plekken worden er vragen gesteld die niet mogen en hebben mensen het idee dat er nauwelijks is aandacht voor hun problemen. Werkgevers vinden het vooral belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Dat zijn lastige zaken om in de cao vast te leggen. Maar we moeten er wel voor blijven zorgen dat er netjes met zieke mensen wordt omgegaan.

Op 22 en 23 november weer verder

Kortom, we komen steeds een beetje verder, maar snel gaat het niet. Een van de belangrijkste thema’s is natuurlijk de loonsverhoging. We hebben afgesproken dat bij de volgende ronde, op 22 en 23 november, de werkgevers met een reactie zullen komen op veel voorstellen van de vakbonden, waaronder ook een loonbod. De spanning neemt dan ook toe.

We houden je natuurlijk op de hoogte. Tip: volg ook onze Facebook-pagina over de cao-onderhandelingen!

Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl