Gaan de lonen weer omhoog in de nieuwe schoonmaak-cao?

De huidige schoonmaak-cao loopt op 1 juli af. Wat wil het CNV graag met de werkgevers afspreken in de nieuwe cao? In deze nieuwsbrief lees je daar meer over. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen op 19 maart.

Een nieuwe cao biedt weer nieuwe kansen om afspraken te verbeteren. Bijvoorbeeld over loon, reiskosten, toeslagen en opleidingen. We hebben onze lijst met voorstellen, na overleg met onze cao-commissie, deze week naar de werkgevers gestuurd. We noemen hier een aantal onderwerpen. De volledige CNV-voorstellenbrief vind je in de download.
 
Wat vind jij belangrijk? Je kunt nog steeds je mening geven in deze enquête!

Komt er weer een loonsverhoging?

Vorig jaar hebben we stevig moeten onderhandelen over een extra loonsverhoging, nog tijdens de looptijd van de cao. Dat is toen gelukt. We hebben een extra loonsverhoging afgesproken van in totaal 12%:
  • 3,5% per 1 november 2023
  • 3% per 1 januari 2024
  • 5,5% per 30 juni 2024
Het CNV wil graag dat schoonmakers ruim boven het minimumloon blijven verdienen. Het minimumloon is afgelopen jaren hard gestegen. Dus moeten de lonen in de schoonmaak ook flink omhoog, vinden wij. Het liefst zien we dat het verschil tussen het minimumloon en de eerste loonschaal minimaal 20% bedraagt. We begrijpen dat dit een grote stap is, die we niet in één keer kunnen maken. Maar we willen in de nieuwe cao wel een stevige loonsverhoging afspreken. Als we uitgaan van een looptijd van 2 jaar, dan is onze inzet:
  • 7% per 1 januari 2025
  • 7% per 1 januari 2026

Reiskostenregeling moet beter

Veel schoonmakers hebben te maken met steeds hogere reiskosten. Het CNV vindt dat het geen geld zou moeten kosten om op je werk te komen. De reiskostenregeling in de nieuwe cao moet daarom een stuk beter. Ons voorstel is dat je al vanaf 5 kilometer enkele reis een vergoeding krijgt van 23 cent per kilometer. Verder moeten er grenzen zijn aan de reistijd. Die mag hooguit de helft van de werktijd zijn, met een maximum van 1,5 uur per dag.

Ervaringstoeslag en weekendtoeslag

We hebben al meerdere keren met de werkgevers gesproken over een weekendtoeslag voor hotelschoonmakers én over een ervaringstoeslag voor schoonmakers met een lang dienstverband. Tot nu toe is het niet gelukt om daarover afspraken te maken. Maar we blijven ons hiervoor inzetten. Bij de komende cao-onderhandelingen staan deze onderwerpen daarom hoog op de agenda.

Gezond naar je pensioen

Oudere schoonmakers die minder willen werken of eerder willen stoppen met werken, moeten hier de kans voor krijgen. We pleiten daarom voor 2 mogelijkheden:
  • eerder stoppen: regeling om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken
  • minder werken: regeling om 5 jaar voor de AOW-leeftijd tot 20% minder te werken, met behoud van 95% van het salaris

Volg de ontwikkelingen

Natuurlijk houden we je komende tijd via nieuwsberichten op de hoogte. Je kunt de ontwikkelingen ook volgen op de cao-pagina. Daar kun je ook vragen stellen en je mening geven.
 
Jan Kampherbeek
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 22
E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl

Downloads