Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Nationale feestdag 5 mei

In de cao-artikel 19  staat: “Indien (in enig jaar) 5 mei door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 24e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten.” Als de cao-partijen 5 mei in een jaar niet collectief aanwijzen als nationale feestdag, dan is het een normale werkdag. Bij vrijaf wordt 5 mei afgeschreven van het tegoed aan vakantiedagen. Dit is in de cao van 1996 als zodanig vastgesteld omdat er toen jaarlijks een extra vakantiedag is toegekend.

Lees meer over feestdagen