Leden stemmen VOOR de nieuwe WERK-regeling, maar verbetering is nodig

Zoals jullie weten zijn CNV Vakmensen en FNV al een aantal maanden betrokken bij een co-creatie team, om tot een nieuwe thuiswerkregeling te komen. Ook wel bekend als de WERK-regeling. In december hebben wij dit voorgelegd aan de vakbondsleden. In deze nieuwsbrief informeren wij je over de uitslag van de stemming en de eventuele vervolgstappen die hier uit voortvloeien. Ook stellen wij jou op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de pensioenpremie 2021. In de onderstaande link tref je de deelbare nieuwsbrief.

Uitslag
De uitslag van de stemming op het addendum WERK-regeling is positief. Een meerderheid van de CNV en FNV leden hebben VOOR gestemd en daarmee gaan de vakbonden akkoord met het onderhandelingsresultaat. Wel hebben wij veel opmerkingen, zorgen en vragen gekregen over een onderdeel in de regeling. Ondanks dat er VOOR is gestemd vinden wij het belangrijk om deze geluiden mee te nemen in de uitwerking van de nieuwe werkregeling..

Reparaties
Samen met de co-creatiegroep bestaand uit de HR, OR en de vakbonden hebben wij geconstateerd dat de geuite zorgen terecht zijn. Deze gingen namelijk over de reikwijdte van deze regeling en of iedereen er wel gebruik van maken binnen de huidige context of regeling. In eerste instantie kan je er namelijk alleen gebruik van maken als je een Niet Plaats en Tijd gebonden functie (PTN) hebt. Gezien de huidige corona situatie is dit veranderd en werken ook medewerkers met Plaats en Tijd gebonden functies (PT) thuis. Zoals besproken met de co-creatie groep streven wij er naar een eerlijke en rechtvaardige regeling waar iedereen die thuis werkt gebruik van kan maken. Daarom zijn wij nu bezig om de regeling op een aantal punten te verbeteren.

Hoe verder?
Naar aanleiding van deze gewenste verbetering heeft het co-creatie team een stappenplan gemaakt om eind januari de regeling aan te passen. HR is namelijk op dit moment op afdeling en individueel niveau in kaart aan het brengen welke functies er momenteel thuis werken en welke niet. Zodra wij dit overzicht hebben kunnen wij als co-creatie team, werken aan een eerlijke formulering van de reikwijdte van de regeling. Zodra deze verbetering klaar is zullen dan wij dit direct met jullie communiceren.

Ook hebben wij vele andere vragen over de regeling van jullie ontvangen. Deze vragen zijn wij aan het bundelen en zullen wij in de vorm van een Q&A gelijktijdig met de aangepaste regeling communiceren.

Pensioen Premie 2021
Vanuit het Pensioenfonds PGB is er ons medegedeeld dat de pensioenpremie per 2021 flink dreigt te stijgen en dat deze stijging in 2022 ook zal doorzetten. Voor 2021 alleen al spreken zij van een forse procentuele stijging van meer dan 3% en dat vinden wij onwenselijk. . De vakbonden zullen binnenkort samen met RFH en deskundigen in overleg treden om te bedenken of we deze stijging (deels) kunnen voorkomen. Zodra wij meer kunnen vertellen zullen wij jullie op de hoogte brengen.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je meer informatie vinden via de onderstaande links:

https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

Souleiman Amallah     
Bestuurder CNV Vakmensen   
s.amallah@cnvvakmensen.nl                   
06-20522211               

Downloads