Derde onderhandelingsronde cao Royal Floraholland: Directie doet openingsbod

Op dinsdag 26 maart 2024 hebben CNV en FNV voor de derde keer onderhandeld met jullie directie. Wij hebben teruggeblikt naar de vorige ronden en onze zorgen uitgesproken naar de snelheid hiervan. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid om het één en ander toe te lichten. Vervolgens hebben wij de onderwerpen arbeidstijden en beloning en vergoedingen met elkaar besproken. RFH heeft een openingsbod gedaan en wij nemen jou graag hierin mee.

Zorgen om proces
De vakbonden hebben hun bezorgdheid geuit over de traagheid van de onderhandelingen en het te snel afwijzen van bepaalde onderwerpen. Ze benadrukten de behoefte aan meer informatie voordat er besluiten worden genomen. Er is afgesproken om sneller door de voorstellen te gaan en RFH wordt aangemoedigd om met een voorstellenbrief te komen voor toekomstige rondes.

Besproken punten en openingsbod RFH
De volgende onderwerpen zijn besproken:

  1. Arbeidstijden: Het voorstel voor een 36-urige werkweek binnen logistiek is helaas afgewezen door RFH. Wij zullen hier in het vervolg nog nader vragen over stellen. Net zoals de mogelijkheid om een 9-urige werkdag te werken. Daarnaast is er besproken om een werkgroep op te richten waarin wordt onderzocht hoe de contractvormen kunnen worden teruggedrongen en hoe de toepassing van de verschillende toeslagen en overwerktoeslagen kan worden vereenvoudigd. Deze wijzigingen kunnen weer gevolgen hebben voor de werking van het plus-minuren systematiek, de speelregels hiervoor, de referteperiodes, het idee van centraal roosteren en de werking van plusuren in tijd voor tijd. Daarom stelt RFH voor om dit in werkgroepverband te doen. Voor CNV en FNV willen wij dat de uitkomsten van de voorgaande werkgroepen meegenomen worden, om de visie van centraal plannen niet uit het oog te verliezen.
  2. Loonbod en vergoedingen: RFH heeft een openingsbod gedaan met beperkte financiële ruimte, bestaande uit een looptijd van 24 maanden met een structurele loonsverhoging van 3% per april 2024 en 2025. Verder stelt RFH voor om de vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken aan te passen naar het fiscale maximum en staat open voor discussie over een koudetoeslag en verhoging van het aanvullende geboorteverlof. Hieronder hun voorstellen op een rij.
  • Koude toeslag: € 0,18 per uur
  • Thuiswerkvergoeding: € 2,35 per dag (fiscaal maximum)
  • Reiskosten woon-werk: € 0,23
  • Reiskosten zakelijk: € 0,29 per klm
  • Aanvullend geboorte verlof naar 100% van max dagloon

Conclusie derde cao ronde
De derde ronde werd als constructief ervaren, maar de vakbonden hebben bedenkingen bij het loonbod in relatie tot de looptijd. Er wordt nog steeds aangedrongen op een reële compensatie voor inflatie en koopkrachtverlies. Er is vooruitgang, maar er moet realistisch naar de loonkwestie worden gekeken, mede door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt. De vierde onderhandelingsronde is op 4 april en de volgende onderwerpen staan op de agenda: cao à la Carte en overige punten.

Maak jouw collega’s lid voor inspraak in een toekomstige cao
Maak jouw collega’s nu lid van CNV Vakmensen zodat zij meteen inspraak hebben op de voorstellen en straks ook kunnen beslissen over cao in 2025. Wat willen wij in onze cao? Is het resultaat voldoende om daarmee in te stemmen? Dat is dan aan jou en jouw collega’s. Jij ontvangt per geworven lid een cadeaubon t.w.v. €20,-! Maak ze nu lid voor maar € 24,- voor de eerste 6 maanden via: Maak jouw collega lid van CNV!

Cao-traject online
Online kun jij jouw aanvullende ideeën plaatsen, stemmen op een idee van iemand anders, kun je al je vragen kwijt, het nieuws volgen over dit cao-traject en ook altijd reageren. Ga hier naar de cao-pagina. Samen kunnen we het belang van een sterke vakbond benadrukken, met het einddoel om tot cao afspraken te komen die nodig zijn om jou baan leuker te maken, duurzamer en gebaseerd op onderwerpen die zich nu afspelen op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV,

Souleiman Amallah
Onderhandelaar CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211