Wat jij moet weten over het coronavirus
Vragen over je werk en corona?
Sluiten
Tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten van het CNV afgelast

Dit is op basis van het advies van de overheid. We rekenen hiermee op je begrip.

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Coronavirus: wat zijn je rechten en plichten als werknemer

Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent onder meer dat de werkgever de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor je werk in kaart moet brengen en gepaste maatregelen moet nemen.

Als werknemer kun je allerlei vragen hebben in relatie tot je werk en het coronavirus: wat kan ik doen als er tijdelijk minder werk is vanwege het coronavirus, hoe groot is de kans op besmetting via de werkvloer, welke preventieve maatregelen kunnen we nemen op mijn werk?

Veelgestelde vragen van werknemers over het coronavirus en...

(Laatste update: maandag 6 april 2020 11.15 uur)

 

Vragen over verlof

 • Ben ik verplicht vakantie op te nemen?

  Mijn werkgever heeft minder werk en zegt dat ik vakantiedagen moet opnemen. Mag dat?

  Nee, een werkgever mag niet eenzijdig beslissen dat jij vakantiedagen opneemt. Hij mag ook niet jouw seniorendagen, ADV-dagen of tijd voor tijd daar zomaar voor inzetten. Hij mag het wel aan je vragen, maar je hoeft er dus niet akkoord mee te gaan.
 • Een gezinslid heeft koorts, moet ik vrij nemen?

  Iemand uit mijn gezin heeft koorts dus ik blijf thuis. Dat moet. Kost me dit vakantiedagen?

  Nee, een werkgever kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Neem wel contact op met de werkgever en leg de situatie uit. Wellicht dat je vanuit huis toch gedeeltelijk je werkzaamheden kan doen. Of je werkgever kan je ‘op vrijgesteld van werk’ zetten.

 • Kan ik aangevraagd verlof intrekken?

  Door Corona is mijn vakantie geannuleerd. Nu wil ik ook mijn aangevraagde vakantiedagen weer intrekken. Moet de werkgever daarmee akkoord gaan?

  Daar is geen eenduidig ja of nee op te zeggen. Als je vakantiedagen aanvraagt moet je werkgever daar in principe mee akkoord gaan. Alleen als er grote bedrijfsbelangen in het gedrang zouden komen, mag hij weigeren. Datzelfde geldt voor het intrekken van vakantiedagen. De coronacrisis kán een reden van groot bedrijfsbelang zijn, maar dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het CNV vindt dat het kunnen intrekken van vakantiedagen tot goed werkgeverschap behoort. Maar als de werkgever weigert, is het de rechter die uiteindelijk bepaalt.
 • Mag ik eerder weg vanwege de kinderopvang?

  Mijn vrouw werkt in een vitaal beroep. Enorm druk en daardoor niet in staat de kinderen op te pikken van de opvang. Mijn werkgever vindt het niet goed dat ik daarom eerder weg ga.

  Dit is niet correct van de werkgever. Premier Rutte zei het al: we moeten dit SAMEN oplossen. Dus moet je ervoor vrij krijgen. Desnoods met inlevering van een vakantieuur. Maar dat is niet sjiek van die werkgever. Kaart het vooral ook eens aan bij jouw vakbondsbestuurder. Dat kan helpen in dit geval.

 

Vragen over salaris en contract

 • Moet mijn werkgever me volledig uitbetalen?

  Door het coronavirus zijn mijn uren gehalveerd. Moet mijn werkgever me wel volledig uitbetalen?

  Ja, de werkgever moet al jouw contracturen uitbetalen. Eventuele min-uren zijn voor risico van de werkgever.
   
 • Mag mijn werkgever mijn loon uitstellen?

  Mijn werkgever zegt dat hij te druk is om de salarissen de komende maand uit te betalen. Mag hij de betaling uitstellen vanwege drukte?

  Nee, dat mag hij niet. Hij moet het personeel op de normale datum het salaris uitbetalen.
 • Wat als ik normaal meer werk dan in mijn contract staat?

  Ik heb een contract voor 20 uur maar werk al meer dan een jaar 40 uur per week. Nu er geen werk meer is, betaalt mijn werkgever mij 20 uur uit. Mag dit?

  Nee, als er een vermoeden bestaat dat jouw werkuren over langere tijd meer bedragen dan wat er in je contract staat, bestaat er een zogenaamd vermoeden arbeidsomvang, in jouw geval van 40 uur (want dat doe je al een jaar). Je moet voor 40 uur uitbetaald worden. Eventueel kan jouw werkgever een beroep doen op NOW waarbij de overheid 90% van je salaris (op basis van 40 uur!) vergoedt en je werkgever de laatste 10 procent.
 • Word ik doorbetaald bij een lockdown

  Heb ik bij een eventuele lockdown recht op loondoorbetaling?

  In principe wel, maar dat ligt aan je contract. Je krijgt net zoveel uren doorbetaald als er in je contract staan. Heb je een nul-urencontract kom je wellicht in aanmerking voor WW. Die moet je wel zelf aanvragen.
 • Ik heb een nul-urencontract, wat nu?

  Ik werk volgens een nul-urencontract. Nu heb ik door het coronavirus geen werk meer en de werkgever kan geen werktijdverkorting voor me aanvragen. Wat nu?

  Helaas heb je geen recht op loon. Je zult zelf een WW-uitkering moeten aanvragen bij het UWV. Als je geen recht hebt op WW, vanwege een te kort dienstverband, dan heb je recht op bijstandsuitkering.

 

Vragen over ziekmelden

 • Moet ik me ziekmelden bij milde klachten?

  Ik heb milde gezondheidsklachten, beetje hoesten. Van het RIVM moet is dus thuisblijven. Moet ik mij nu ziekmelden ook al ben ik niet echt ziek?

  Ja, je meldt je ziek. Het is daarna aan de bedrijfsarts om te beoordelen of je ook echt ziek bent. Is dat niet het geval, beoordeelt de werkgever vervolgens of je vrijgesteld van werk moet worden of dat je bijvoorbeeld dingen thuis kunt doen. Is er niks meer te doen, let dan goed op dat je die uren later niet moet inhalen (zogenaamde min-uren) en dat je loon gewoon doorbetaald wordt.
 • Mag mijn werkgever me ziekmelden?

  Ik behoor tot een risicogroep en kan niet thuiswerken. Mijn werkgever wil mij voor mijn eigen veiligheid ziekmelden. Mag dat?

  Je mag volgens de regels pas thuis blijven als je minimaal verkouden bent of een gezinslid hebt dat ziek is. Maar we raden je aan om nu van deze mogelijkheid gebruik te maken omdat dat nu voor jou het veiligst is. Maak met je werkgever afspraken tot wanneer deze ziekmelding in eerste instantie duurt en bespreek wat andere opties kunnen zijn.
 • Moet ik mijn besmetting doorgeven?

  Ik ben besmet met het coronavirus, moet ik dit aan mijn werkgever vertellen?

  Het coronavirus is erg besmettelijk en daarom is het verstandig aan je werkgever te vertellen dat je besmet bent. Je werkgever is namelijk verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen voor jou, maar ook voor je collega’s.
 • Krijg ik loon als ik besmet ben?

  Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik besmet ben?

  Je krijgt je loon gewoon doorbetaald, want voor ziek zijn door het coronavirus gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Let er wel op dat het kan zijn dat je eerste dag van ziektemelding niet wordt doorbetaald. Verschillende cao’s kennen bijvoorbeeld een wachtdag.
 • Mag mijn werkgever mijn besmetting registreren?

  Mag mijn werkgever besmettingen van het coronavirus registreren?

  Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag een werkgever dit niet specifiek vastleggen. Wel mag de werkgever registreren dat iemand ziek is, maar niet wat een werknemer heeft. Ook mag je als werkgever niet aan collega’s vertellen wie er besmet is, tenzij de werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Je mag ook niet informeren naar het verloop van de ziekte, en alleen vragen wanneer iemand weer denkt aan het werk te kunnen.

 

Vragen over werk weigeren

 • Moet ik kamers van besmette mensen schoonmaken?

  Als schoonmaker in het ziekenhuis moet ik de kamer doen van iemand die Corona heeft. Dat wil ik liever niet, mag ik weigeren?

  Dat ligt eraan. Je werkgever moet er alles aan doen om een veilige werkomgeving voor je te creëren. Heeft hij alle mogelijke beschermingsmaatregelen voor je in acht genomen, dan mag je niet zomaar weigeren. Advies: als je echt niet wilt, ga het gesprek aan met je werkgever. Wellicht zijn er aanvullende maatregelen mogelijk.
 • Mag ik thuisblijven als ik in een risicogroep zit?

  Mijn werk is van dien aard dat ik niet kan thuiswerken. Omdat ik gezondheidsproblemen heb en daardoor in een risicogroep val vind ik het niet verstandig naar mijn werk te gaan. Kan ik hierom thuis blijven?

  Nee, je kan niet zomaar thuis blijven. Vraag aan je specialist of het verstandig is te gaan werken en neem dat advies mee naar je bedrijfsarts. Die kan vervolgens besluiten of je beter thuis kan blijven (of niet).
 • Mag ik thuisblijven als een huisgenoot in een risicogroep zit?

  Een huisgenoot van mij valt in een risicogroep. Ik ga daarom liever niet naar mijn werk. Mag dat?

  Nee, je kan niet zomaar thuis blijven. Je werkgever moet zich houden aan de regels van het RIVM en garanderen dat jouw werkomgeving gezond is. Ga wel het gesprek aan met je werkgever en licht je situatie toe. Misschien zijn er aanvullende maatregelen voor jou persoonlijk mogelijk.
 • Mag ik alternatief werk weigeren?

  Mijn werkgever vraagt me tijdelijk andersoortige werkzaamheden te gaan doen dan normaal. Mag ik dat weigeren?

  Nee, dit is een redelijk verzoek. Als het tenminste gaat om een tijdelijke wijziging van werkzaamheden binnen ongeveer dezelfde afstand tussen wonen en werk. Ga in overleg met elkaar wat je wel kunt doen, op het werk of thuis. Als achterstanden zijn weggewerkt en er is schoongemaakt, kun je misschien een online cursus doen waar je werkgever ook profijt van heeft?

 

Vragen over reiskosten

 • Krijg ik reiskostenvergoeding als mijn werkgever wil dat ik met de auto kom?

  Normaal reis ik met het OV. Nu vraagt mijn werkgever om met de auto te komen. Krijg ik dan reiskostenvergoeding voor de auto?

  Als je werkgever je vraagt om met de auto te komen om wat voor reden dan ook (angst voor besmetting in de trein?) en de werknemer maakt daardoor extra kosten, dan is het redelijk als de werkgever die kosten vergoedt. Doet de werkgever dat niet dan kan de werknemer alsnog overwegen om met de trein naar het werk te reizen. Als je 1,5 meter afstand van je medereizigers houdt en je wast je handen regelmatig goed, dan is met de trein reizen niet risicovol.

 • Nu ik thuiswerk heeft mijn werkgever mijn reiskostenvergoeding ingetrokken. Mag dit?

  Nu ik thuiswerk heeft mijn werkgever mijn reiskostenvergoeding ingetrokken. Mag dit?

  Ja, als je langdurig afwezig bent, om welke reden dan ook, heb je recht op (maximaal) 6 aaneengesloten weken uitbetaling. Jouw werkgever mag je dit momenteel dus nog uitbetalen, over een paar weken niet meer. De onbelaste vergoeding mag uitbetaald worden tijdens de lopende maand en de daaropvolgende kalendermaand. Wanneer je midden in de maand weer aan de slag gaat, dan krijg je jouw reiskostenvergoeding de maand erop weer uitbetaald.

 

Vragen over de gevolgen voor mijn pensioen

 • Hoe zit het met mijn pensioen nu mijn werkgever financieel in de problemen is gekomen?

  Hoe zit het met mijn pensioen nu mijn werkgever financieel in de problemen is gekomen?

  Verschillende bedrijven verkeren door het plotseling vervallen van orders in betalingsproblemen. Het is mogelijk dat je werkgever dan ook de rekening van het pensioenfonds of de verzekeraar om premie te betalen niet meer kan voldoen.

  Als je bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds zit dan geldt het principe ‘geen premie, wel recht’. Dus ook al betaalt een werkgever niet, dan loopt je pensioenopbouw gewoon door. Voorbeelden van bedrijfstakpensioenfondsen zijn ABP (voor overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn) Bpf Bouw, PMT (metaal en techniek).
  Naast bedrijfstakpensioenfondsen zijn er ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars waar je pensioen kunt opbouwen. Voorbeelden zijn de pensioenfondsen van KPN of Shell Nederland en verzekeraars als Nationale Nederlanden of Achmea.

  De vakbonden en werkgevers hebben in deze coronacrisis een oproep aan alle pensioenfondsen en verzekeraars gedaan om een betalingsregeling te treffen met werkgevers met betalingsproblemen. De mogelijkheden moeten wel per pensioenfonds worden bekeken. Er zijn immers ook pensioenfondsen die misschien de pensioenen moeten korten vanwege financiële problemen. De premiebetaling kan worden uitgesteld. Als je denkt dat financiële problemen als gevolg van de corona crisis spelen, vraag het na bij je werkgever of pensioenfonds. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op.


 • Hoe zit het met mijn pensioen nu mijn werkgever gebruik gaat maken van de noodmaatregel?

  Hoe zit het met mijn pensioen nu mijn werkgever gebruik gaat maken van de noodmaatregel?

  Eerst was er de werktijdverkorting die werkgevers konden aanvragen. Die regeling is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden.

  In deze regeling wordt sowieso het werknemersdeel van de pensioenpremies meegenomen. CNV maakt zich er sterk voor dat ook het werkgeversdeel van de pensioenpremies in de NOW wordt meegenomen.

  Verder is het zo dat indien je bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds zit, het principe ‘geen premie, wel recht’ geldt. Dus ook al betaalt een werkgever niet, dan loopt je pensioenopbouw gewoon door.

 

Vragen over collega's en je werkplek

 • Moet mijn collega niet naar huis nu haar partner ziek is?

  De partner van mijn collega is ziek, maar mijn collega is nog gewoon aan het werk. Moet zij niet naar huis gestuurd worden?

  Ja, volgens de aangescherpte richtlijnen van het RIVM moeten ook gezinsleden van zieke familieleden thuisblijven.
 • Mag ik thuisblijven bij veel besmettingen op het werk?

  Bij mij op het werk is een flink aantal corona-besmettingen vast gesteld. Nu wil ik eigenlijk niet meer naar m’n werk. Is dat logisch?

  Ja, dat klinkt wel logisch maar is het niet per se. De Arbodienst moet hier een antwoord op geven. Die kan worden ingeschakeld door de werkgever, de vakbond of de ondernemingsraad.
 • Is een flexplek risicovoller?

  Ik heb geen vaste werkplek. Is het besmettingsgevaar groter op een flexplek?

  Dat is niet bekend. Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang precies is nu nog onbekend.

 

Vragen die in de (nabije) toekomst kunnen spelen

 • Ik word ontslagen en mijn werkgever doet geen beroep op de NOW. Mag dat?

  Mijn werkgever dient een ontslag in wegens bedrijfseconomische omstandigheden en doet geen beroep op de NOW-regeling. Mag dat?

  Ja, dat kan de werkgever doen. Het is zo dat bij de beoordeling van het ontslag door het UWV de werkgever wel moet onderbouwen waarom een beroep op de NOW-regeling geen oplossing biedt. En als de werkgever daar niet in slaagt, zal het UWV de ontslagvergunning waarschijnlijk niet verlenen.
 • Moet ik een vaststellingsovereenkomst tekenen?

  Mijn werkgever stelt voor dat ik een vaststellingsovereenkomst teken om de komende periode te overbruggen. Daarna wil hij me weer terug in dienst neemt. Moet ik tekenen?

  Dit is een vreemde constructie waar je eigenlijk niet akkoord mee moet gaan. Er is namelijk geen enkele garantie dat je weer terug in dienst wordt genomen. Kies je er toch voor let dan goed op  dat in de overeenkomst staat dat het initiatief voor ontslag bij je werkgever ligt. Anders heb je geen recht op WW. (Je kan het CNV de overeenkomst laten checken.)
 • Nieuwe baan maar nieuwe werkgever wil niet meer, wat nu?

  Ik zou net beginnen aan nieuwe baan, maar die werkgever houdt nu de boot af. Wat nu?

  Als die nieuwe baan een proeftijd kent, dan mag de nieuwe werkgever zelfs zonder opgaaf van reden de verbintenis stop zetten (of niet laten beginnen). Corona is een voor de hand liggend argument. Maar een gesprek tussen werknemer en werkgever is ook logisch. Vraag dat dus aan.
   
 • Mag ik ontslagen worden in mijn proeftijd als gevolg van het coronavirus?

  Ik ben in mijn proeftijd ontslagen omdat er geen werk meer is door het coronavirus. Wat kan ik doen?

  Niets helaas. De overheid heeft daarover geen regels gegeven. In je proeftijd mag je werkgever je ontslaan.
 • Hoe zit het met mijn pensioen?

  Hoe zit het met mijn pensioen nu mijn werkgever financieel in de problemen is gekomen?

  Verschillende bedrijven verkeren door het plotseling vervallen van orders in betalingsproblemen. Het is mogelijk dat je werkgever dan ook de rekening van het pensioenfonds of de verzekeraar om premie te betalen niet meer kan voldoen.

  Als je bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds zit dan geldt het principe ‘geen premie, wel recht’. Dus ook al betaalt een werkgever niet, dan loopt je pensioenopbouw gewoon door. Voorbeelden van bedrijfstakpensioenfondsen zijn ABP (voor overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn) Bpf Bouw, PMT (metaal en techniek).

  Naast bedrijfstakpensioenfondsen zijn er ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars waar je pensioen kunt opbouwen. Voorbeelden zijn de pensioenfondsen van KPN of Shell Nederland en verzekeraars als Nationale Nederlanden of Achmea.

  De vakbonden en werkgevers hebben in deze coronacrisis een oproep aan alle pensioenfondsen en verzekeraars gedaan om een betalingsregeling te treffen met werkgevers met betalingsproblemen. De mogelijkheden moeten wel per pensioenfonds worden bekeken. Er zijn immers ook pensioenfondsen die misschien de pensioenen moeten korten vanwege financiële problemen. De premiebetaling kan worden uitgesteld. Als je denkt dat financiële problemen als gevolg van de corona crisis spelen, vraag het na bij je werkgever of pensioenfonds. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op.

 

Vragen als je te maken hebt met een uitkering van het UWV

 • Ik heb binnenkort een afspraak voor een medische beoordeling, gaat die nog door?

  Ik heb binnenkort een afspraak voor een medische beoordeling, gaat die nog door?

  Het UWV probeert zoveel mogelijk afspraken om te zetten naar een telefonische afspraak. Dat betekent dat jouw afspraak voor een medische beoordeling wel doorgaat, maar telefonisch plaats zal vinden. Op basis van jouw medische dossier en een telefoongesprek zal tot een beoordeling worden gekomen. Het UWV informeert je hierover.

 • Ik wil graag een verzekeringsarts zien, kan dat?

  Ik wil graag een verzekeringsarts zien, kan dat?

  Het UWV probeert zoveel mogelijk afspraken om te zetten naar een telefonische afspraak. Het UWV verwacht veruit de meeste beoordelingen op deze manier goed te kunnen doen. Leent jouw situatie zich niet voor een telefonische beoordeling? Dan wordt er geen beslissing genomen ten aanzien van jouw WIA-aanvraag. Overleg zelf met het UWV of dit op jouw situatie van toepassing is. En of het bijvoorbeeld mogelijk is een voorschot op je uitkering te krijgen.
 • Mag ik een telefonische beoordeling weigeren?

  Mag ik een telefonische beoordeling weigeren?

  Als jij je niet prettig voelt bij een telefonische beoordeling, dan mag je dit weigeren. Maar let wel op: dit kan nadelige consequenties hebben voor jouw uitkering. Zeker als het UWV vindt dat jouw situatie geschikt is voor een telefonisch beoordeling. Overleg dus goed met het UWV wat de beste oplossing is. En neem contact met ons op voor nader advies. Heb je liever dat een vertrouwenspersoon je helpt met de voorbereiding op jouw gesprek? Neem dan direct contact op. Zij kunnen met je meedenken en helpen je graag om alles op een rijtje te zetten voor het gesprek.
 • Mijn re-integratietraject ligt stil, blijf ik nu ook langer in dienst?

  Mijn re-integratietraject ligt stil, blijf ik nu ook langer in dienst?

  Na 104 weken ziekte eindigt de verplichting van jouw werkgever om je loon door te betalen. Als jouw werkgever onvoldoende heeft gedaan om je weer aan het werk te helpen, kan deze periode door het UWV worden verlengd met maximaal een jaar. Het UWV geeft aan dat zij geen verlenging opleggen als je re-integratieproces stil ligt, vanwege het coronavirus. Jouw werkgever zal dan wel moeten bewijzen dat dit de (enige) oorzaak is. Als jouw werkgever om een andere reden onvoldoende heeft gedaan, wordt de periode wel gewoon verlengt. En blijf je langer in dienst.

 • Kan ik een Ziektewetuitkering krijgen vanwege het coronavirus?

  Kan ik een Ziektewetuitkering krijgen vanwege het coronavirus?

  Als je ziek bent moet in eerste instantie jouw werkgever je loon doorbetalen. In sommige gevallen kan je werkgever voor jou een Ziektewetuitkering krijgen. Als je werkloos bent en je wordt ziek, kun jij je ziek melden bij het UWV.
 • Mijn werkgever heeft minder werk, krijg ik nu een WW-uitkering?

  Mijn werkgever heeft minder werk, krijg ik nu een WW-uitkering?

  Jouw werkgever zal in de eerste plaats gewoon jouw loon moeten doorbetalen. Je werkgever kan eventueel een beroep doen op de NOW-regeling om (een deel van) jouw loon gecompenseerd te krijgen. Kijk ook naar de vragen onder over minder werk door het coronavirus en hoe zit het met je salaris.

 • Ik ben mijn baan kwijt door het coronavirus, kan ik nu een WW-uitkering aanvragen?

  Ik ben mijn baan kwijt door het coronavirus, kan ik nu een WW-uitkering aanvragen?

  Ja, als je aan de gebruikelijke voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken gewerkt hebben. En zo zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Een WW-uitkering kun je direct aanvragen via de website van het UWV.
 • Moet ik ondanks de coronacrisis wel gewoon solliciteren?

  Moet ik ondanks de coronacrisis wel gewoon solliciteren?

  Het UWV heeft aangegeven minder streng om te gaan met de sollicitatieplicht. En rekening te houden met de huidige situatie. Wel verwacht het UVW dat jij je in blijft spannen om ander werk te vinden. Bijvoorbeeld door telefonisch contact te zoeken met een werkgever, in plaats van langs te gaan.

 • Ik heb nog een andere vraag

  Ik heb nog een andere vraag

  Staat jouw vraag hier niet tussen? Kijk op de website van het UWV voor meer veel gestelde vragen en informatie.