Bizarre onderhandelingsdag NS

De dag begon met een reactie van NS. Die was weer teleurstellend. Daarna hebben wij gereageerd. Daarbij heeft het CNV een poging gedaan om er toch uit te komen. Toen werd er bijna 7 uur door NS geschorst. Reden voor vakorganisaties om te zeggen "dit is geen onderhandelen, kom morgen maar met een voorstel".

Teleurstellende reactie van NS

NS kwam met een reactie. Zij stelden een loonsverhoging van 3,6% per 1 juli 2022, 2,3% per 1 juli 2023 en 2,1% per 1 juli 2024 voor een periode van 30 maanden voor. Dat is een kleine 2,7% per jaar. Daarbovenop reageerden zij weer niet op de voorstellen van CNV Vakmensen. Wij hebben aangegeven dat zinvol werk en je gewaardeerd voelen voor ons belangrijk zijn. Het feit dat zij daar niet of onvoldoende op gereageerd hebben geeft wat ons betreft aan dat zij niet begrijpen hoe belangrijk dat voor jou is. Om toch nog te pogen eruit te komen heeft CNV een tegenvoorstel gedaan. Daarin hebben wij ook een voorstel gedaan om het capaciteitsprobleem op te lossen. Ook de andere bonden deden tegenvoorstellen. NS schorste daarop de vergadering.

Lange schorsing door NS

Na een kleine 7 uur schorsing zonder dat NS met een voorstel kwam, was voor ons genoeg. Vakbonden hebben toen aangegeven dat NS tot 8 juli 2022 12.00 uur de tijd had om met een bod te komen, dat wij als eindbod beschouwen. Als zij niet op dat tijdstip met een bod zouden komen zouden wij het eerdere bod als eindbod beschouwen.  NS is met een reactie gekomen. Die reactie zullen wij volgende week met je delen.

Hoe nu verder?

Wij zijn zeer teleurgesteld in de opstelling van NS tijdens de onderhandelingen. CNV heeft duidelijk aangegeven hoe belangrijk het is om je gewaardeerd te voelen als NS-medewerker. Door niet of nauwelijks te reageren op onze voorstellen lijkt het alsof NS geen waardering heeft voor jou als NS-er. Dat betreuren wij. Volgende week ontvang je van ons de reactie van NS en zullen wij aangeven wat wij daarvan vinden. Ook hoor je dan hoe jij dan je mening hierover kunt geven.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen bij NS
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl