Het is genoeg: wij willen veilig werken bij NS

NS, gesteund door CNV en de andere bonden, zet aanstaande zaterdag om 22.30 uur de treinen stil. Daarnaast hebben de gezamenlijke bonden een oproep gedaan aan 2e Kamerleden. Het motto is: het is genoeg, wij willen veilig werken bij NS.

Het OV staat 3 minuten stil voor veilig werk

NS kondigde afgelopen maandag, met steun van CNV en andere bonden, aan dat de treinen op 20 april om 22.30 uur 3 minuten stilstaan. Dit gebeurt een week na het afschuwelijke voorval met de conducteur afgelopen zaterdagavond op hetzelfde tijdstip. Zij werd door een groep jongeren ernstig mishandeld. Dat is voor NS en ons onacceptabel. Al snel werd het initiatief gevolgd door de meeste andere OV-bedrijven. Het is genoeg: iedereen wil veilig kunnen werken. Door dit signaal is aan heel Nederland, inclusief de politiek, duidelijk dat de maat vol is.

Brandbrief aan Kamerleden: concrete maatregelen nu nodig

NS heeft de afgelopen jaren al de nodige maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Inzet van extra V en S-ers, een pilot met bodycams, ingangcontroles op stations, extra inzet op “lastige” trajecten enz. Maar er is meer nodig, actie vanuit de politiek. Daarom hebben de bonden in het OV, waaronder CNV, een brandbrief naar Tweede Kamer-leden gestuurd. Al jaren wordt er met de ministeries van Justitie en Veiligheid en ook Infrastructuur en Waterstaat over sociale veiligheid in het OV gesproken. Helaas schiet dat voor geen meter op. Het loopt nu de spuigaten uit, er moet echt iets gebeuren. Er is alleen al bij NS een sterke toename van ernstige incidenten. Dat waren er ruim 1000 in 2023, dat is 3 per dag! En dan spreken we nog niet over de overige, al dan niet gemelde, incidenten zoals uitschelden en beledigen.

Wij roepen nu de Tweede Kamer-leden op om onmiddellijk met concrete maatregelen te komen, te weten:

  • toegang voor NS-ers tot systemen om de goede identiteit te kunnen vaststellen, dat kan nu niet.
  • Verruiming van de bevoegdheden van BOA’s, zodat zij ook daadwerkelijk kunnen ingrijpen.
  • Geven van bevoegdheden aan BOA’s op het moment dat zij de grens overgaan. Bij internationaal treinverkeer is daar nu niets voor geregeld, terwijl dat voor Politie en Marechaussee wel zo is.
  • Een grote publiekscampagne om aandacht hiervoor te vragen.
  • De mogelijkheid om altijd aangifte te kunnen doen. En dat betekent dus ook dat er niet meer door de politie gezegd wordt dat het toch geen zin heeft om dat te doen.

Wij rekenen er nu op dat de politiek wakker wordt en echt iets doet, want wij willen geen ernstige incidenten meer zien.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht: i.wiersinga@cnv.nl 
NB Wil je de belangen behartigen in OR en OC? Lees dan verder in bijgaande folder.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV bij NS
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnv.nl 

Downloads